A dunántúli ev. reformált egyházkerület névtára 1889-ik évre (Pápa, 1889)

MJNANTULI KV. REFORMALT EGYHÁZKERÜLET i >v 1 f) i\ 1889-ik évre. PÁPÁN, 1889. AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. (HELYISÉG Ó-KOLLÉGIUM.) ; I

Next

/
Thumbnails
Contents