A dunántúli ev. reformált egyházkerület névtára 1889-ik évre (Pápa, 1889)

Egyházmegyék elnökei (ipegválasKtalásul* időrend© szerint.) 1. ESPERESEK. Neve 1. Vály Lajos 2. Csonka Ferenez 8. Gueth Sándor 4. Jókay Lajos 5. Szűcs János 6. Szekeres Mihály 7. Nagy Gedeon 8. Czike Lajos 9. Begedy István II. GONDNOKOK. Neve 1. Chernel Ferdinánd 2. Sárközy Dénes 3. Gróf Gyürky Ábrahám 4. Bóné Géza 5. Baráth Ferenez 6. Konkoly Thege Imre 7. Vóghely Dezső 8. Beöthy Zsigmond 9. Báró Nyáry Béla megválaszt, éve. 1866; 1875. 1879. 1880. 1882, 1888. 1885. 1887. 1888. megválaszt, éve. 1866. 1879 inárcz. 1879 nov. 1882 áprií. 1882 szept. 1888. 1883. 1885. 1886.

Next

/
Thumbnails
Contents