A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1922. június

Sí Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen. A pápai református egyházmegye Pápán 1922. évi junius hó 28. napján tartott rendes évi közgyűlésének jegyzőkönyve. Jelen vannak: Kis József esperes, Kulin Sándor egyhm. gondnok elnöklete alatt dr. Jókay-Ihász Miklós, Körmendy Béla, Tar Gyula világi-, Balla Dezső, György­deák Dániel, Győry János, Jakab Áron, Jakab János, Neupor Béla egyházi tanácsbirák; Biró László, Bolla József, Fazekas Lajos, Fodor Gyula, Horváth Lajos, Kiss Zoltán, Lampert Lajos, Mészáros András, Mohácsy László, Nagy András, Rápolthy László, Szabó Aladár, Szijj Sá­muel, Tóth Sándor, Végh János rendes-, Balla Károly, Szaióky Béla h.-lelkészek. Fejes Zsigmond vil. számvevő. Györffy Kálmán, Jilek Ferenc, Szeremley Lajos, Tóth Kálmán tanitóképviselők. Tanítók, presbiterek, egyháztagok nagy számban. 1. A helybeli hitrokonok templomában Győry János tanácsbiró lelkész hálaadó-esedező imát és I. Timóth VI. 3.-11. igék alapján alkalmi magyarázatot tartván, a köz­gyűlés tagjai az elemi iskola nagytermébe vonulnak át, a hol is esperes ur a jelenlevőknek bemutatott jegyzéke alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. 2. Esperes jelenti, hogy jelen közgyűlésről elmara­dásukat indokoltan jelentették dr. Adorján Gyula, Badicz Lajos és Eiekes Gyula vil. tanácsbirák. Igazoltatnak. A meg nem jelent Németh József, Somogyi

Next

/
Thumbnails
Contents