Rádiófigyelő, 1943. október/1

1943-10-01 [1316]

1 • »• ML/Ta 32. L ONDON 7.45 órai magyar adásából:^ Giovanna bolgár anyakirálynét, aíTolöez ''irály leányát foglyul tartják \ mert "'elionozte, hogy a gyerekkirály mellé német­barát növelőt fogadjanak, A némoto'- elhatározták,"a biallsztc fi gotto li''vidálá» sát, azonban orős ellenállásba ütközAok tottük végrohr jtá.iáb'.n. ML/Ta 32. n H OKA N I A L I B E R A 6.30 órai * 0 n A » adásából: A"kormány ismét nagy láxm£t csap r.z"ugytvcvozctt rouánor ?itási akcióval kfíocDOlc.tban. Azt hisszik, hogy a közvélemény nom tud*» j-, J hogy mi rejlik omtfgött.. EzzTl kottás uélt óhajtanak elérni, éspodig,' hogy ilyen" apró-cseprő "dolgokkal eltöröljék a figyolmef'n valóban fonto'á c teménycu. ről. A'másik céljuk az, J ho^y bizonyos omborc'-^t kiforgassanak ffagyo- " nu^ból, firagos és konzoroiuma o&AltrJ, megtalálta a módot. amel y/s e^it­ségével kiforgathatja tulajdonukból politikai ellenfeleit. • . - ne'' Dö/Tr 32. Lje_n_d_o n §...3o_órai ola^n^olvü^adása^ " "CanTidus^koFincntarJáT­" A jolenlogi háború'bebizonyította, ho^y sZöv'átság títtk' olyan nümzotok között jöhet létre, amelyC-nek köfjs őrflO^ölV vnn^., vagyis kizárólag reális alapon és nem holmi^idoális M rokonság alap­ján, amilyen volU Mussolini szöVctkozésÖ Hitlerről. A háború is ki­zárólag reális okokból 'olotkezik. így kelotkczott i jolnfílogi háború is, dolíussolini ezt nem votto figyelembe. Az angol-amori'-ri-szovjet szövetkezés sziláödságát csak igy lőhet mogmngycrdzíii és semmi esotro bum. ideológiai alapon, "»^'t hiszen c három hatniott ''gzött az Idoológtai felfogrs tekintetébon valóságos áthidalhatatlan szakadékok vannak, Ez a szövetség bármonnj..j?o ellentmondásnak látszi'', mégis szilárd bá­zisa lett r. győzolomnok"*és még. szilárdabb alapja losz r győzelmes háború utáni fejlődésnok az egész világon. Karcollal politikája által szerencsétlenségbe sodort Olaszország szintén üleg fogja találni obb^n a szöVstségbon azt a holyet, amely reális órtékol alapján mogilloti, A földközitongori bizottság fe*z első kéztllfogható megnyilvánulása a három 'nagytotál om együttműködésének. Az első lépés abban a' fejlődés­ben,' ímolyliok körvonalai immár - a szövőt sebese 1 ' győzelmén ok biztos tudatában kirajzolódnak Eutfópa jövőjének egéro. ^l 1 — )(

Next

/
Thumbnails
Contents