Rádiófigyelő, 1943. október/1

1943-10-01 [1316]

MLStoa 32, * LONDON t_ 11,30 órai o 1 a"s z adásában boszámolt az uj olasz kormány"mogaXSkuláséró 1,' amelynek feje ugyonoSak Badoglio. Mogorolé>űZvón c Br.d^glio ás Eisonhqj^er közötti tárgyriasokról jelentette, "hogy op yos/szár.-zföl di tengor! ó s lógj jf£ 'a6a<.\t má r harcban allní> a nómctc^ l '0l77 r ' ől-sz «s< . X 3f x Londonba ór''o2ctt fcirok szorínt '*roudes'*Qlbán had­sereg egységei a hugyekbo menekülnek, hogy csatlakozzanak a partizá­nodhoz. Egy altján ezrodofi ozrcdcvo]"cgyütt k *csatla''Özott a hogyokbon ló vő partizánokhoz. Ugyanígy osolekodott kv5t másik ~lbán ezrod is. TO/Ta 32. B S R L I N 12é30 órai politi"ri IttoKntőJébon töb'bok.; köpött mcgállopTíotta, hogy Angliában az utóbbi időbon cgyrö gyakrab­ban elhangzó orkölcrl felháborodás nem fin olasz hitazogócno 1 ' szól, mort hUzon ilyon cse>óly3Ógek felott az rr.gol or'-ölcs - ha obből t haszn volt -'mindenkor napirendre tudott térni, Az angolodat csupán' az bosszantja, hogy a Badoglioval való Összejátszás nau sikerült ugy, ahogy ~zt séfére ttó^ volna.Jollomző, nogy U6 angolszász csapató" ős r.z olasz la''Os:dg '-özött og^ro cllcr.súguscbb lo$z a hangulat, sőt gyaTcn nyílt összoüt , 'özőscT^ is ''örül sor, ami ópon a Eadogllo kormán^ todintó.Tyénc'' toljos hiányát 'jelenti. Az tinfiplijtdíBOK kény- ^ tolónok az olasz politikai bnnkro#őrö<'ot, mint toljo^en hasznavoho­• totlcn terhot tovább vonszolni, bár ogyre noh'ózobt holyzotUo körülne 1 ' > Olaszországban, Ezzolszom^on a Duce fasiszta köztársasági kormánya mind nagyobb vonzerőt gyakorol ae olaszokra, _ _ _ iy

Next

/
Thumbnails
Contents