Politikai Kiadás 1944. június

1944-06-07

fbmooJLö 4 48, k Szajna torkolatánál szövetségbe 0 yulladt ki, Berlin, junius 7./lnt*fifif/ N A szerdára HIT add éjszaka ^néflwt tongari erő köédlé&ok őrszqlgálstot teljesítőitek a §tajnajpejárat angol*amerikai part- í raszállitó egységéi ás ezek biz'•o-siíé ko Lelt kei felkutatására. . 3 dra o5 pofdkof ^ . háron allenségős rombolót ' pillantottak meg |Ttorkolat keleti fészében. La Havratói-nyugatra. Három perccel később mar torpedókkal támadtál 1 : mr,g ásókat, Rövidesen kát suívoa robbanás lehetett hallani az i-llcnstgi-s hajókról, amelyek egyike igve a belysz-hen maradt. A rr.j fc-ütéses támadás oly tökéletesen sikerüli, hogy a rombolöesoportBak nw volt ideje egyet* ián lövést sem leadnia a néftet egységekre. <velyukat csak kesőbh támadta^ meg szövetséges repülőgépek, a nőikül azonban, hogy kárt okozhattak volna* 65 perccel a tornádé kilövése után a némn-t naszá­dok már kiindulási pontjukon voltak^'Mü'I/ 49. Ujbdl Linkomiss a.ncm*> ia ti agpségpárt vozotóje. H o 1 Ö i n k í , janius 7 t /Némát Távirati Iroda / - Btasddan újból Linkoaice- minisstorelnököt választótták meg a finn nemz** ti ogyslgpárt vezető jé vá # /fl{l/ 50« A francia nép pgytttnukö^ik a némete'kkwl az ; , j ' angolszászok ellené Berlin } junius 7, K Az Interinf jelenti; Mialatt a Öaenttfl us*akra és ;a,v r uxtől északkeletre lóiÖ hidfőállásohriiíl az éistóa fa. ozódd borosáéval folytatott harcokról még nem érfcaáast további jelentés, addig : ismeretessé vált, hogy a CarentanTOl délro és Valc 'nejnél leszállt amerikaif Jtőonayős ős Id/áuton 3zá.Tlított oaapattík&k lísszpontoaltoti támadás ban sziijj| : térre szőritóitok összo, .Itt súlyos v-sa tos ágakat s&snvsdtek, Ezek* ne* a csapatoknak a tegnapi nap és osto folyamán megkíséreli magerős i­tésfí csapatasál Utó repülőgépek és tohiTTitorláz.ogépek lelövésével megakadályoztak, Különösen a légvédelmi fcuzórsé> tan tett:- ki magát, amely tegnap kát óra ldfajttnsa a-latt gyödül 38 na$jr tsber viiarlázo* gépet és Ől sfállitoglpet lőtt-le, matyók mxnd lVénységgel és hadi­felszereléssel somnisültek aóg. Mindent sgybcv>^;ve nosállapithatd, *' a szövetségesek artaiiinvttló torokséj*. hogy Norb.incl?.át hatalmukba kefitsék, *z invázió also napjín v^rosnn összeomlott, Kiemelendő mag, hogy Äiaeiihowr ima kísérlete, • no^y a francin nénet tevékíiny ellenállasra birja az európai nartot vlciő németek allen, kodarooa fulladt, kz agész harc terülő ten nan történt semmi zavarás, sőt a francia lakosság naga jelentoite a non'*toknak, ha angol*amerikai ejtőernyősök lóugrását észlelte, ígv akarták kifejezés­re juttatni sz angolszászok íránvi gyttlijlotlik-'t a hyu>:atfranoia­országi városok torrorbombazasr, miaut. /Ufíf

Next

/
Thumbnails
Contents