Politikai Kiadás 1944. június

1944-06-07

51, Túlkapások a idasztóügyeleti- szolgálat terén* > Illetékes Li heitre a riasztóttgyeleti azolgálat helytelen megszervezése rdatt mihdig több es több panasz érkezik* Ezeknek a megszttatetefo oíljábol bitatalos ttelyr61 «jbál nyomatékosan felaljjlk a lakosság* kttlömösen pedig a légoltalmi Jrséeraranásnokok figyelmét a riasztó* ügyeleti szolgalat helyes megszervezésének iobb irányelvairet 1. A szolgálatra ősak azokat lehet beosztani,akik a házban alszanak,Aki tehát rendszeresen másutt alszik,nan osztható be. 2. A szolgálatot személyenként és nem családonként kell ki jel cini. jjm Sgy szemel/re eső szolgalat időtartana legfeljebb lárom óra lehet, . . 4/.A szolgál-tra a r.^gkülöntözeto jelzéssel éL látott zsidókat is be kell osztani, 5; Egy időben csak egy személy telj esithet szolgálatot, 6« Zavarerepülés és légi veszély jelzése esetén csak azokat a lakókat szabadi felkelteni, akik ezt külön kérték, 1 többieket csak a hatosjbi riasztó essközökkel.ííletoleg a rádión keresztül a "légoltalom vigyáail* ^ szavakkal jelzett Riasztás esetén szabad felébresztő*!* 7# Azokat a lakókat is,akik ezt külön kérték, teák akkor szabad zavarórepülés vagy légi veszély e: ötén felkelteni,ha az em­lített jezéseket arra a riasztó körzetre rendelték el,amelynek területén a város vagy község fekszik. i WÉÉÍ ¥Ä 8# A szolgalat olljajhogy a lakosság lígal&b a riasz­tásról megbízhatóan értesüljön.Ezért nincsen szükség külön rádióra,mert a szirénák es egyéb hatósági riasztóeszközök hangját anélkül is meghallják. Ha van rádió, ezt mint kedvező adottságot, fel lehet használni,. 9, Gass ott toll a szolgálatról gondoskoni, ahol a hatósági riasztóeszközök hangja hallható.Felesleges és hely telem tehát, riasztougyelelat tartani a falvakhhn.ayajralóielepeken # zilsó, titkabeépi­tettsegü családi házakban, villanegveaekben» ,10» A szolgálat helyes ás a közölt szabályoknak meg* felelő megszervezéséért az Srsegpsmsncsnok felelős és amennvican ezeket nem tartja szem', el ott, ugyanolyan mulasztást követ el, mint az a lakó,aki a szolgálat alól kivonja magát, /8K/ mm mm ^ MM .

Next

/
Thumbnails
Contents