Politikai Kiadás 1887. július

1887-07-01

Bécs — Wien, jun. '30. Magán forgalom — Privát v c r k o h r. Osztrák hitolrészvény.. ngn -Q 20 frankos _ Osztr. állani vasut-részv. Oesterr. Creditactien .. * 20 FrauesstUoke ~ Oesterr. Staatsbahnact. Déli vasút részvény ... Unio-Bank Magy. hitelbank-részv.. Südbalinactien ' Union-Bunk ' TJng. Creditbauknctien. 1860. sorsjegy 1864. sorsjegy Angol-osztr. bank részv. 1860. Losu ' 1864. Lose ' Anglo-austr. Bunknctieu 4% niagy. aranyjáry-lék 4% flsztr. antnyjáradék ^ Nyugodt — ruhig. 4% "ng. Goldrente ... ' 4% österr. Goldrente.. Frankfurt, jun. 30. Esti tőzsde — Abendsoeietat. Osztrák hitel-részvény.. oófi50 ^ sz ^ r * állani vasüt-részv. .^Q KárolyLajosvasut-reszv. IQJ^KQ Oesterr. Creditaction .. * Oesterr. Staatsbahnact. ' Kari Ludwigs-Bahuact.. Déli vasút részvény R7 «- 4°/« magy. aranyjáradék Q. 4°/ 0 osztr. aranvjáradék Südbahnactien - ; 4% ungar. Goldrente.. 4°/„ österr. Goldrente.. 4.2% ezüstjáradék 4.2% papírjaradék _ Sziláid — fest. 4.2% Silberrente * 4.2% Pupierrente Ara- és terménytőzsde. Bécs, június 30. (Gabona- és terménytőzsde.) Buza máj.-jun. 8.80—8.90 írt, őszre, 80.3— 8.13, 1888. évi tavaszra 8.50 -8.55. Rozs május-júniusra 6.85—6.95, őszre 6.43—6.48, 1SSS, évi tavaszra 6,75—6.80. Zab máj.-júniusra 5.80—5.90, Őszre 5.85—5.90, 1888. évi tavaszra 6.22—6.27. Tengeri május-júniusra 5.65—5.70, jun.-juliusra 5.62—5.67, julius-aug. 5.62—5.67, aug.-szopt. 5.75—5.8Ö, szept.-okt. 5.83—5.8^, 1888. május-jun. 5.83—5.88. Olaj kesz szállításra 31. 31.50, szept.-deczemberre 31.50—32.—•. január-áprilra 32. 32.50. Bepczo iiuguszt.­szept. 12.70—12.80, szept.-októberre 12.80—-12.90. Szesz kész szállításra 26. .—, július­szeptemberre 26.25—26.50. aug.-októberre 26.50—-26.75, októberre 27. 27.25 frt. Berlin, június 30. Terményvásár. (Zárlat.)' Buza jnnius-julijusra 184.—, szeptember­októberre 163.25. Bozs jnnius-juliusra 122.—, szeptember-októberre 126.50. Zab június­júliusra 93.75, szeptember-októberre 99.—. Bepczeolaj júniusra 48.25, szept-októberre 48.75. Szeszjun.-jul. 66.93, aug.-szépt. 67.50. Buza nyugodt, rozs lanyha, zab, olaj, szesz bágyadt. Paris, június 30. Terményvásár. Buza folyó hóra 25.—, júliusra 25.—, julius-aug. 24.90, utolsó- 4 hóra 23.75. Liszt (12 márkás) folyó hora 54.50, júliusra 51.60, julius-auguszt, 54.80, utolsó 4 hóra 52.90. Bepczeolaj folyó hóra 56.50, júliusra 56.25, július-augusztusra 56.50, utolsó 4 hóra 57.25. Szósz folyó hóra 43.50, júliusra 42.50, július-augusztusra 42.50, utolsó 4 hóra 40.50. Buza, líszt szilárd, szesz, olaj bágyadt. Idő: friss. Boroszló, június 30. Terményvásár. Buza 19.50. Bozs 13.10. Zab —.—. Bepcze —.—, Szesz 66.—. Tengerill.—. Pirít, június 30. (Czukorvásár.) Nyers ezukor 88° 29. .—, esendes. Fehér ezukor folyó hóra 32.80, júliusra 33.—, július-augusztusra 33.10, utolsó 4 hóra 33.50, csendes. Finomított ezukor SS.——89.—. Köln, június 30. Terményvásár. Buza júliusra 17.80, novemberre 17.—. Bozs júliusra 12.20. novemberre 12.90. Bepczeolaj (hordóstól) kész szállításra 26.40, októberre 25.80. Stettin, jttnias 30. Teriuéuyvásár. Buza június-júliusra 1HL—, szept-októberre 163.—. Bozs június-júliusra 121.— : sznpt.-ok tó bérre 124.50. Bepczeolaj júniusra 50.—, szept.-okt 49.—. Szesz kész szállításra 66.50, junius-juliusra 66.—, aug-szept. 66.—, szopt.-okt. 66.70. Waaren- and Productenbörse. Wien, 30. Juni. (Getreidemarkt.) Weizen per Mai-Juni von 8.80 bis 8.90, per Herbst von 8.08 bis 8.13, per 1888. Frühjahr 8.50—8.55. Boggen per Mai-Jnni von 6.85 bis 6.95 per Herbst von 6.43—6.48. per 1888. Frühjahr 6.75—6.80. Hafer per Mai-Juni 5.80 bis 5.90, per Herbst von 5.85 bis 5.90, per 1838. Frühjahr 6.22—6.27. Mais per Mai-Juni von 5.65 bú 5.70, per Juni-Juli von 5.62 bis 5.67, per Juli-AUgust von 5.62 bis 5.67, Aug.-Septeinb. 5.75_5.80, Sept.-Oct. 5.S3-5.88, per 1888. Mai-Juni 5.83—5.88. Bűből prompté Lieferung von 31.— bis 31.50, per Soptember-Dezember von 31.50 bis 32.—, per Janner-April 32. 32^50. Kohlreps per August-September von 12.70 bis 12.80. Spiritus prompté Lieferung von 26.— bis —.—, per Juli-September von 26.25 bis 26.50, per Aug.-Ootober von 26.50 bis 2Ü.7Ü, per Október von 27.— bis 27.25, Berlin, 30. Juni. Getreidemarkt. (S c h 1 u s s.) Weizen per Juni-Juli 181.—, per Sep­tember-October 163.25. .Boggen per Juni-Juli 122.—, per September-October 126.50. Hafer per Juni-Juli 93.75, por Septembor-October 99.—. Büböl per Juni 48.25, per September-0«­tober 48.75, 'Spiritus per Juni-Juli 66.90, per August-Sept 67.50 per 10.000 Literpercent, Weizen ruliig, Boggen flau, Hafer, Oel, Spiritus matt. Paris, 30.i Juni. Productonmarkt-. (An fan g.) Weizen per laufonden Monat Francs 25.—, per Juli 25.—, per Juli-August 24190; per 4 letzten Monate 23.75. (Preis per 100 Kilogr.) Mehl Zwölf-Marken per laufeuden Monat 54.50, per Juli 54.60, per Juli-August 54.80, per 4 letzten Monate 52.90. (Preis per 100 Kgr.) Büböl per laufeuden Monat- 56.50; per Juli 56.25, •per Juli-August 56.50, per 4 letzten Monate 57.25. Spiritus per laufenden Monat 43.50, per Juli 42.50, per Juli-August 42.50, per 4 letzten Monate 40.50. (Preis per 10.000 Literpercent,. abzüglich 2% Disconto.) Weizen, Mehl fest, Sprit, Oel matt. Wettex.: kuni. Breslau, 30. Juni. Getreidemarkt. Weizen 19.50. Boggen 13.10. Hafer—.—. Beps —.—. Sprit 66.—. Mais 11.—. Paris, 30. Juni. Bohzueker 88° Fr. 29. .— still, weisser Zucker per laufenden Monat 32.80, per Juli 33.—•, per Juli-August 33.10 per 4 letzte Monate 03.50, still. Bafhnade 88. 89.—. Stettin, 30. Juni. Getroidemarkt. Weizen per Juni-Juli 181.—, per Sept,-October 166.—, Boggen per Juni-Juli 121.—, per Sept,-October 124.50. Büböl per Juni 50.—, per Septemb­Oct. 49.—. Spiritus loco 66.50, per Juni-Juli 66.—, per Aug..-Sept. 66,— per Sept.-Oct. 66.70. KSIn, 30. Juni. Getreidemarkt. Weizen per Juli 17.80, per November 17.—. Boggen per Juli 12:20, per Npvember 12.90, Büböl loco (mit Fass) 26.40, per October 25.80. Az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents