Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-18 / 296. szám

2 A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE december 22. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: „Távolról a Mostba.” 9.02: Nótacsokor. 9.44: Rímek és ritmusok. lO.óo: MR 10—14. 10.35: Périchole. 11.44: Glemba. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny délidő- ben. 13.50: Magyarán szólva • • « 14.05: Sanzonfelvételek. 14.18: Kodály: Táncnóta. 14.40: Élő világirodalom. 15.10: Amíg nem késő . . . 18.05: Daloló, muzsikáló tá­jak. 16.33: Operaáriák. 17.07: Varsányi Gyula ri­portja. 17.32: Operettdalok. 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt. .. 18.25: Mai könyvajánlatunk. 10.15: Beethoven-lemezek. 20.12: Tudomány és gyakor­lat. 20.42: Régi magyar dalok és táncok. 21.05: Válás (s)z! 21.35: Nem zavarok? 22.30: Párizs tíz év után. 22.30: Elgar: Sevem-i szvit. 22.50: Szakértelem. 23.00: Petényi Eszter hege­dül. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Kórusmüvek. 8.20: Tz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.00: Zenedékelőtt. 12.25: Gyermekek könyves­polca. 12.33: Melódiákoktól. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig . . • 18.00: Magyar slágerek. 18.33: Moszkvából érkezett. 19.03: Verbunkosok. 19.33: Csak fiataloknak! 20.33: Magányos utazás. 20.51: India története. 21.01: A-tól z-ig a popzene világában. 21.51: Ünnepi este Simándy Józseffel. 23.20: Népdalok, néptáncok. 3. MŰSOR 9.00: Operanegyesek. 9.20: Szimfonikus zene. 11.05: Kamarazene. 12.30: Mefistofele. 13.30: Dzsessz Ausztráliá­ból. 14.00: Lelkünk legmélyebb húrjai. 14.27: Zenekari muzsika. 15.54: Jereb Ervin müvei­ből. 16.20: Labirintus. 16.35: Bach-művek. 17.50: Harminc perc alatt a Föld körül. 18.20: Üj operalemezeink­ből. 20.10: Modern írók portréi. 20.30: Szimfonikus zene. TELEVÍZIÓ 8.35: Tévélonta. 8.40: Iskolatévé. Orosz nyelv (6. oszt.). 9.00: Szünidei matiné. 9.20: A banda ellen. 9.45: Egy kis nevetés. 9.50: Mikrobi. 10.00: Beszélj velem! 10.20: Bélyegvilág. 10.30: Pályán maradni, ll.io: Üdülőtáj születőben. 11.25: A fele sem igaz! 15.22: Hírek. 15.25: Itália múzeumaiban. 15.55: Gólyavárt esték. 16.35: Reklám. 16.40: Sorstársak. 17.15: Slágerbazár. 17.45: Reklám. 17.50: Telesport. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az Onedin család. 20.50: Énekeljünk. Stúdió »81. 21.55: Felkínálom. 22.35: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 19.06: Nas ekran — mm! képernyőnk. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Zenés egyveleg. 20.15: Egészségünkért! 20.25: Szülők klubja. 20.45: Tv-híradó, 2. 21.05: Beszédtéma — be*' szeljünk róla. 21.45: Reklám. 21.55: Corey. Tcvőfilm. POZSONYI TV 15.30: Közép-szlovákiai ma­gazin. 17.30: Mezőgazdasági maga­zin. 13.M: Híradó. 20.00: Bizonyíték nélkül. NDK bűnügyi film. 21.45: Ez történt 24 óra alatt. 22.00: Zenei bíradó. 2. MŰSOR 15.40: A solymász leánya. Szlovák történelmi legenda. HAS: Az Ifjúsági tévéklub műsora. Közben: 19.30: Híradó. 21.15: Időszerű események. Televízió COKEY Amerikai tévéfilm. Irta: Alvin Boretz. Rendező: Buzz Kulik. A főszerepben: Co- rey-John Rubinstein (Márton András). Co- rey-t, a fiatal ügyészt az erős politikai nyomás sem riasztja vissza at­tól, hogy kétségbevonja a tekintélyes politikus családjában történt gyil­kosság önvédelemből elkövetett voltát, ezért a legapróbb részletekre kiterjedő nyomozást in­dít ... Adás: December 22'., kedd, 2. műsor, 21.55. Rádió TÁRSALGÓ Másfél óra irodalomkedvelőknek. Szerkesztő- műsorvezető: Katona Imre József. A tartalomból: Reneszánsz zene Erdélyben — Történetek anyám szíve alatt. Versét elmondja Döbrentei Kornél — Művész Pista huszonegye. Részletek Körmendi Lajos novellájából — Dömö­tör Tekla a Nap-ünnepről, Hankiss Ágnes mai szokásainkról beszél — A csabai Szajnán. Törté­net Sarusi Mihály könyvéből. Rendező: Avanesian Alex. Adás: kedd, december 22., Petőfi rádió: 8.33. december 23. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Diákfélóra. 8.57: A comeville-i haran­gok. 9.44: Kis magyar néprajz. 9.49: Tarka mese, kis me­se. 10.05: Képek és jelképek. 10.35: Szerpentin. 11.35: A hamburgi Monte­verdi-kórus énekel. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Magvetők. 12.55: Operaslágerek. 13.25: DzsesszmelódiáJk. 14.29: Litera-túra. 15.1b: Hang-ár a kopasz kaktusz ellen. 16.10: Kritikusok fóruma. 16.20: Vonósnégyes. 17.07: Fogyasztók fóruma. Televízió A NÉVTELEN VAR V. és VI. rész. Adás: December 23., szerda, 20.30 és 25., pén­tek, 20.10. 17.32: Nóták. 18.15: Hol volt, hol-nem ** volt. . . 18.25: Mai könyvajánlatunk. 19.15: Gondolat. 20.00: Arturo Toscanini vezényel. 21.01: Népdalok. 21.30: Külpolitikai klub. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Marenzio-madrigálok. 22.45: Viták a mai filozó­fiában. 23.00: Hegyek alján. 0.10: Melódiiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Operaáriák. 8.20: Párizs tíz év után. 8.33: Idősebbek hullám­hosszán. 9-28: Válaszolunk hallga­tóinknak. 9.43: A Stúdió 11 felvéte­leiből. 10.00: Zenedélelőtt. 11.33: A Szabó család. 12.03: Énekszóval, muzsiká­val. 12.33: Tánczenei koktél. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négyig. 16.00: Mindenki iskolája. 16.35: Néhány perc tudo­mány. 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Hétvégi panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.33: Rádiószínház. 21.43: Válogatott felvételek. 22.33: Verbunkosok, nóták. 23.20: Zenés játékokból. 3. MŰSOR 9.00: Világhírű előadómű­vészek. 11.05: Lortzing operáiból. 11.41: Zongorahangverseny. 13.07: Hangverseny. 13.54: Kamarazene. 14*56: Rossini: Angliai Er­zsébet. 17.21: öt földrész zenéje. 17.30: Bartók Béláról. 18.23: Beethoven kamara« műveiből. 19.40:. Operaáriák. 20.16: Külföldi tudósoké a szó. 20.31: Üjdonságainkból. 21.01: Téli kórusmuzsika. 21.26: Zenekari muzsika. 22.47: Üj felvételeink. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétoma. 8.05: Nas ekran — a ml képernyőnk. 8.25: Iskolatévé: Orosz nyelv (6. oszt.). 8.45: Szünidei matiné. 9.50: Pályán maradni. 10.30: Delta. 10.55: Minden róla szól. 12.05: A történelem lapjai­ról. 12.55: Lehet egy kérdéssel több? 15.20: Hírek. 15.25: Az ember felemelke­dése. 16.15: Süsü, a sárkány. 17.10: Tévébőrze. 17.20: Szülők iskolája, 17.50: Reklám. 17.55: A közönségszolgálat tájékoztatója. 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A megsebzett bolygó. 20.30: A névtelen vár. 21.30: Kockázat. 22.00: Párbeszéd a dialó­gusról. 22.55: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 19.55: Szemtől szemben Wil­ly Brandttal. 20.55: Tv-híradó, 2. 2L15: A szófiai kamaraze­nekar játszik. 21.35: Reklám. 21.40: Minden róla szóL POZSONYI TV 16.35: A kőszikla és az emberek. Dók,-film. 17.25: Kisföld. Szovjet dok- film. 3. rész. 19.30: Híradó. 20.00: Karácsonyi ének. Angol film. 21.00: Vetélkedő. 21.50: Ez történt 24 óra alatt. 2. MŰSOR 20.00: Günther Fischer, a dalköltő. 20.55: Kultúra és társada­lom. 21.20: Időszerű események. 21.50: Édesanya. Tévékomé­dia. Televízió CSUKÁS ISTVÁN: SÜSÜ, A SÁRKÁNY Zenés bábjáték (ism.). V/l. rész. Zeneszerző: Bergendy István. Dramaturg: Takács Vera. Operatőr: Abonyi An­tal. Rendező: Szabó Atti­la. Szereplők: Süsü — Ke­mény Henrik, Pehartz Imre (Bodrogi Gyula), Királyfi — Simándi Jó­zsef (Sztankay István), kancellár — Kemény Henrik (Káló Flórián) és még sokan mások. Süsüt, a jólelkű sár- kánykölyköt kitagadja kegyetlen szívű apja, mert Süsü hetekig ápol­ja az influenzás ellen­sárkányt. így nem ma­rad más hátra, szomo­rúan útra kel, de útköz­ben sok-sok kalandban lesz része ... Adás: December 23., szerda, 16.15. Rádió BUDAPEST, A LEG-EK VAROSA Az ismeretterjesztő szerkesztőség órája: a Szerpentin ez alkalommal a fővárosba hívja a hallgatót. A kísérők — Juhász Árpád geológus és Trogmayer Ottó régész — ismerősök, a fölkeresett' helyek, feltehetőleg, többé-kevésbé ismeretlenek. A legnagyobb, a legkisebb, a legrégebbi, a leg­újabb, a legkarcsúbb és a legértékesebb minden­esetre szerepel a leg-ek között. Adás: szerda, december 23., Kossuth rádió: 10.35. Rádió HÉTVÉGI PANORAMA Ajánlóműsor sok muzsikával. Műsorvezető: Ránki Júlia. Telefonszám az adás ideje alatt: 33—65—16 — Budapesti színház — és hangver- senyjegy-információk, és hol van még hely a tu­ristaházakban. Adás: szerda, december 23., Petőfi rádió: 19.55. A PEST MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE 3 december 24. KOSSUTH RÁDIÓ 8.11: A rádió lemezalbuma. 8.50: Tanyák, falvak népe. 9.34: Népdalkörök pódiu­ma. 10.08: Augusztin, a virág­mintás kis elefánt. 10.59: Gyermekkórus. 11.14: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.00: Az év portréi. 13.30: Világhírű előadómű­vészek. 14.29: Népi gyermekjáték- dalok. 15.14: Opera-művészleme- zek. 16.00: Karácsonyi kívánsá­gok. 18.40: Irodalmi összeállítás. 19.30: örökzöld dallamok. 20.45: Karácsonyi album. 22.10: A kamarazene kedve­lőinek. 23.44: Operaáriák. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika. 7.00: Bellini operáiból. 8.05: Nóták. 8.30: Miska bácsi leveles- ládája. 9.00: Strauss-keringők. 9.30: Világvasárnap 10.33: A Magyar Rádió Ka­rinthy Színpada. 11.30: Nyugdíj előtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.57: Hamupipőke. 13.37: Szivárvány völgy. 14.00: Szórakoztató antikvá­rium. 16.00: Koncertfúvószenekar. 16.33: Daljáték-felvételek. 17 00: ünnepi pop-parti. 17]55: Mit üzen a rádió? 18.33: Kakasdi betlehemes. 19.02: Könnyűzene. 19.31: János viéz. 21.52: Ajándék-melódiák. 23.10: Dzsesszfelvételekből. 3 MŰSOR 8.08: „Az utolsó keringő.** 9.00: Hallgassuk újra! 10.10: Igor herceg. 11.06: Mozart-szimfóniák. 12.35: Andor Hona vezényel. 12.55: A vén gulyás. 13.05: Verdi-áriák. 13.29: Emlékezetes dzsessz­hangversenyek. Televízió BEETHOVEN: IX. SZIMFÓNIA Schiller: Oda az öröm­höz. Rónay György fordí­tása. Elmondja: Szabó Sán­dor. Szólisták: Tokody Ilo­na, Takács Klára, Gu­lyás Dénes, Sólyom Nagy Sándor. Közreműködik: a Ma­gyar Rádió és Televízió énekkara (karigazgató: Sapszon Ferenc) és Szimfonikus Zenekara. V ezényel: Ferencs ik János. Szerkesztő: Kelemen Magda. Adás: December 24., csütörtök, 18.15. 14.29: Magyar előadómű vé­szek. 1S.00: Twist Olivér. 15.47: Rímszkij-Korszakov: Seher ezádé. 16.35: Operaáriák. 17.26: Bartók-vonósnégyes. 19.03: Bacíi: Karácsonyt oratórium. 20.23: A magyar széppróza századai. 21.54: Zenekari operarész­letek. 22.27: Rádiószínház: Az örökség. TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétorna. 8.10: Csak gyerekeknek! 8.35: Mikrobi — rajzfilm­sorozat. 8.45: Bábok világában. 8.55: A nagyeszű sündisz­nócska. 9.25: Fanfár. 9.50: A varázsdoboz titkai. 10.20: Minden egér szereti a sajtot. 11.20: A fény hegyei. 11.50: Álarcban. 15.20: Reklám. 15.30: „Életet az éveknek.** 16.30: Reklám. 16.40: Süsü, a sárkány ka­landjai. 17.10: Nemes Nagy Ágnes: Bors néni. 18.15: Beethoven: 9. szimfó­nia. 19.40: Tévétorna. 19.45: Esti mese. 20.00: Ilirek. 20.05: Szabó Magda: Tün­dér Lala. 21.35: Karácsony képekben. 21.50: Rómeó és Júlia. 2. MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: J. S. Bach: Karácso­nyi oratórium. 21.35: 20. század. 22.35: Ludus Danielis. POZSONYI TV 14.25: Síbalett. 15.55: Diós kalács. Tévé­játék. 19.00: Híradó. 19.15: A régi Pozsony ze­néje. 19.45: Kenderike. Mesejáték. 20.50: Szerelem és kará­csony. 21.30: A üelejezetlen játsz­ma. Tévéjáték. 22.30: Szárnya vagy comb­ja? Francia film. 2. MŰSOR 19.15: Az öreg méhész. Tévéfilm 20.20: Szlovákia. 1981. Dok.-film. 21.30: Kantian Imre legszebb melódiái. 22.20: Balthazár a volánnál. NSZK-filmösszeállí- tás. Televízió RÓMEÓ ÉS JÜLIA Olasz film. Shakespeare drámája nyomán írta: Franco Brusati és Masolino D’Amico. Fényképezte: Pasqua- le de Santis. Zene: Nino Rota. Rendező: Franco Zef­firelli. Főszereplők: Rómeó: Leonard Whiting, Júlia: Olivia Hussey, John McEnery, Michael York, Pat Heywood, Milo O’Shea, Paul Hardwick. Zeffirelli Rómeó és Júliája, melynek cselek­ményét a rendező a ko­rai reneszánsz idejébe helyezi vissza, a leg­újabb, a legvibrálóbb és talán a legforradalmibb feldolgozása ennek a Shakespeare-tragédiá- nak. Adás: December 24., csütörtök, 21.50. Rádió AZ ÉV PORTRÉI Ki volt az idén a. legszebb, a legsportszerűbb, a legelegánsabb? Ki kötötte a legnagyobb üzletet, és ki halálozott el a leggyanúsabb körülmények között? Gyakori kérdések ezek mostanában. Így év vége felé ugyanis különös járvány tör ki a világsajtóban: lázasan keresik az év sztoriját, az év sportolóját, a nevezetes sikereket, bukásokat, a legszebb lábakat, a legkarcsúbb bokát és termé­szetesen az év politikusát. A műsor ez év leg­gyakrabban szereplő külföldi politikusainak arc- élét villantja fel — hazai profilrajzolók segítsé­gével. Adás: csütörtök, december 24., Kossuth rá­dió: 13.00. december 25. KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Hallgatóink figyel­mébe! 8^06: A fülcmile. 8.18: Alfred Cortot zongo­rázik. 9.10: A kevély kiskakas. 9.20: Nagyítás. 10.03: A kék madár. 10.48: Reklámtotó. 10.58: Londoni beszélgetés. 12.05: Édes anyanyelvűnk/ 12.10: Három Bach-toccata. 12.51: A történelem tréfái. 13.0(1: Bécsi vér. 13.29: Rádióperiszkóp. 14.09: Népzenekedvelőknek 14.39: A tél. 15.05: Két zongoraverseny, 15.53: Fekete gyémántok. 17.05: Otthonunk a gyer­mekváros volt 17.55: Nóták. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.40: Világszínház. 20.36: Csintalan csillagok, 22.15: Művészlemezek. 23.10: A titkos házasság. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika. 7.30: Albert Schweitzer or­gonái. 8.37: Cseréptörés. 9.00: Színes népi muzsika. 10.00: Rose Marie. 10.33: Fúvósesztrád. 11.06: Télben. 11.10: Tánczenei koktél. 12.20: Nemzetközi magazin. 12.50: Csoda a tizenkilence­diken. 14.00: Lelátó. 15.30: Ricky King felvételei­ből. 16.03: Népi zene. 16.33: Játsszunk rímmel, ritmussal! 17.33: Nosztalgiahullám. 18.33: „Együtt és értük.»» 20.00: Félóra népzene. 20.33: Nemzetközi dzsessz­hangversenyek. 21.34: Zsebrádiószínház. 21.55: Nótafelvételeink. 22.25: Kellemes pihenést! 3. MŰSOR 8.08: Töltsön egy órát ked­venceivel ! 9 08: Gluck: Orfeusz. 11.03: Kolumbusz imája. 11.32: Delibes: Coppelia. 13.06: Duettek. 14.06: Hangfelvételek. 15.01: Típ-top parádé. 15.31: Twist Olivér. 16.15: Otto Klemperer ve­zényel. 18.00: Külpolitikai klub. 18.30: Rádióhangverse­nyekről. 19.03: Manón- Lescaut. 19.55: Afrikai karácsony. 20’l2: Schumann-müvejc. 21.15: Arany János két bal­ladája. 21.25: Üj lemezeinkből 22.11: Remenyik Zsigmond pamfletjéből. 22.53: Magyar zeneszerzők. TELEVÍZIÓ 9.05: Tévétorna. 9.10: Óvodások filmműsora. 9.30: A nagyeszű sündisz­nócska. 10.00: Fanfár. 10.25: Szervusz, Szergej! 11.00: A hétpettyes lovag. 14.45: Cirkusz-gála. 15.50: Süsü, a sárkány ka­landjai. 16.20: Keresztkérdés. 16.50: Csali. 17.00: MAI iLM-magazin. 17.10: Sport, 1981. 17.50: Delta. 18.15: Reklám. 18.20: Szülőföldemen. 19.4»: Tévétorna. 1S.45: Esti mese. 20.00: Hírek. 20.03: Vers — mindenkinek. 20.10: A névtelen vár. 21.30: Operetthangverseny. 22.15: A sakál napja. 2. MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: Vers — mindenkinek. 20.10: J. S. Bach: Karácso­nyi oratórium. 21.30: 20. század. 22.15: Spartacus. POZSONYI TV 10.40: ABBA. Svéd zenés film. 14.00: Sport, 1981. 15.40: A történelmi Lőcse. Dok.-film. 16.05: A tolmács. Riport já­ték. 10.30: Híradó. 20.00: Kórház a város szé­lén. 19. rész. 21.00: Tele varieté. 22.30: Moliére: Embergyű­lölő. Színmű. 23.55: Kamarahangverseny. 2. MŰSOR 16.30: Autók és emberek. Francia film. 1. rész. 17.25: Folklórfilm. 19.30: Középkori bástyák. Dok.-film. 20.00: Billy Preston műsora. 21.00: Mandula. Tévéjáték. 22.05: Rubens életéből. Dok.-film. 22.30: Könnnyűzene. Televízió A SAKÁL NAPJA Angol—francia film. Frederich Forsyth azonos című regényé­ből írta: Kenneth Ross. Rendező: Fred Zin­nemann. Szereplők: Edward Fox, Michel Lonsdale, Alan Badel, Eric Porter, Cyril Cusack, Delphine Seyrig, Donald Sinden. A hírhedt — politikai gyilkosságokat elkövető — szervezet egy hivatá­sos nemzetközi bérgyil­kost, Sakált béreli fel De Gaulle elnök meggyil­kolására. Sakál költsé­geket és emberéletet nem kímélve, hihetetlen pontossággal készíti elő tervét... Adás: December 25., péntek, 22.T5. Rádió FÉLÓRA NÉPZENE 1. Borsody László: öt dal Pálóczi Horváth Adám gyűjteményéből (Zempléni Mária — ének, ka­maraegyüttes), 2. Csík megyei népdalok — Ko­dály gyűjtéséből (Vasas kórus vez. Vass Lajos), 3. Király László féld.: Karácsonyi pásztordalok (Kincses Veronika — ének, rádiózenekar fúvós­ötöse), 4. Veress Sándor: Kárpátokon innen és túl (Állami Népi Együttes énekkara, vez. Pászti M.). Adás: Péntek, december 25., Petőfi rádió: 20.00. Rádió OTTHONUNK A GYERMEKVÁROS VOLT Harmincöt évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a hajdúhadházi gyermekváros. Az egykori alapító­tagok emlékeiből kirajzolódik egy tabló, amely a magyar gyermekvédelem történetében tiszteletre méltó helyet érdemel, Juhász Judit műsora. Adás: péntek, december 25., Kossuth: 17.05.

Next

/
Thumbnails
Contents