Theologia - Hittudományi Folyóirat 8. (1941)

Tartalomjegyzék

Oldal Hämel—Stier, A. : Das Seelenleben der Hl. Johanna Franziska von Chantal. Kühár Flóris ....................................................................... 285 Hetényi Gyula: Krisztus világossága. Tiefenthaler József ....................... 369 Ja egen, H.: Der Kampf um die Seele. Tiefenthaler József.................. 188 Já nosi József: Bölcselet és valóság. Erdey Ferenc.................................. 278 K niewald, Dragutin : Najstariji zagrebacki red i óin mise. Danczi Villi­bald...............................................................................................y........ 92 K ozáky István: A haláltáncok története. Ohmacht Nándor .................. 280 M ályus Elemér: Türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Móra Mihály ....................................................................................... 88 Marmion, C.—Simon : Krisztus, a lélek élete, lelkigyakorlatok. Tiefenthaler J......................................................................................... 189 Martyrologium Romanum. Kühár Flóris................................................... 284 Meyer—Máriaföldi: Szent Bonaventura lelkigyakorlatos vázlatai. Iványi János......................................................................................... 284 Miscellanea Francescana. Galla Ferenc....................................................... 380 Mieth István dr.: Az eszme és lelkiség szerepe a keresztény társadalom­tudományban ....................................................................................... 370 Móra Mihály: Az egyházi adó és az egyházközség alapkérdései az egyházi és világi jog szerint. Sipos István................................................... 183 Oppenheim, Ph. : Institutiones systematico-historicae in sacram liturgiám. Kühár Flóris........................•........................................... 284 Sch ütz Antal: A bölcselet elemei. Kecskés Pál................................. 82 Scot us művei kiadásának jelenlegi állása. Takács Ince ................. 182 Sim on Árkád: Krisztus a te példaképed. Tiefenthaler József............... 369 Stolz , A. : De ecclesia. Péterffy Gedeon ..................................................... 181 Sulzbeck, F. : Szent Gotthárd hildesheimi püspök élete. Galla Ferenc 367 Szunyogh X. Ferenc: A könnyes vértanuság. Tiefenthaler József........ 369 T ower, Guglielmo : Ciö ehe le biografie di Napóleoné non dicono. Galla Ferenc..................................................................................................... 281 Urbán Ernő: Krisztus keresztje. Oetter György......................................... 373 Vatikánváros magánjoga. Móra Mihály..................................................... 186 Viora, Mario : Rassegna degli studii sullastoria del diritto Italiano nell’ul­timo ventennio. Móra Mihály ......................................................... 187 Waigand József: Ismerd meg — dolgozzál érte. Galla Ferenc ............ 368 I V. Különfélék: Idegennyelvű kivonatok ....................................................... 95, 190, 286, 383 Krónika............................................................................................ 382 Pályázati hirdetmény.......................... 94 Stephaneum nyomda, Budapest. Felelős: ifj. Kohl Ferenc.

Next

/
Thumbnails
Contents