Theologia - Hittudományi Folyóirat 2. (1935)

A THEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudomány- egyetem hittudományi karának kiadásában negyedévenkint jele­nik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Bárány ay Jusztin és Tóth Tihamér közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : lianuy Ferenc, prel. kanonok, Pécs, Lukcsics József, prel. kanonok, Veszprém a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanárai. Balassa Brúnó, c. r. főiskolai tanár, bölcs, kari magántanár, Budapest Fclber Gyula, főszentszéki bíró, pléb., Esztergom Hamvas Endre, prím. titkár, Esztergom Hász István, tábori püspök, Budapest Horváth Konstantin, perjel, Zirc Kiss György, teol. tanár, Veszprém Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom Lippay Lajos, teol. tanár, Esztergom Madarász István, prel. kanonok, min. tan., Budapest Mester János, egyet, tanár, Szeged Meszlényi Zoltán, prel. kanonok, ér­seki irodaigazgató, Esztergom Mosonyi Lipőt, pléb., Buffalo (U. S. A.) Petró József, teol. tanár, Eger Radó Polikárp, sz. B. r. plébános. Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szom­bathely Sípos István, apátkanonok, Pécs Strommer Viktorín, tihanyi apát, kor­mányfőtan., Tihany Takáts Ernő, a Szent István-Társulat igazgatója, Budapest Törnek Vince,piar.r.főisk.tan.,Budapest Török Mihály, prel. kanonok, Esz­tergom Vécsey I. Aurél báró, pápai prelátus. S.-A.-Ujhely. Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma Záborszky István, h. rektor, Wien, Pázmáneum a hittudományi kar bekebelezett doktorai. A Theologia előfizetési ára évi 10 P. Előfizetni lehet: a Pázmány Péter Tud. Egyetem hittudományi karánál. (Budapest, IV., Egyetem-tér 1—3.) A csekkl. sz.: 46.390. Artner Edgár, a közp. papn. intézet prefektusa, Budapest Erdey Ferenc, a kalocsai tanítók- házának igazgatója, Kalocsa Hermann Egyed, pr. r. főiskolai tanár, Budapest Ibrányi Ferenc, teol. tanár, Esztergom Kühár Flóris, sz. B. r. teol. tanár, Pannonhalma Marczell Mihály, a Pesti Szent Imre- kollégium igazgatója, Budapest Saly László, apát-kanonok, Győr a hittudományi kar magántanárai.

Next

/
Thumbnails
Contents