Theologia - Hittudományi Folyóirat 2. (1935)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK /. Dolgozatok : Oldal Aistleitner József: Ras áamra ................................................................. 97, 193, 291 A ngeli Ottó: Különféle szempontok a liturgikus mozgalom értékelésénél 338 Artner Edgar: A Pázmány-egyetem jubileuma a liberális korban.............. 247 E ckhart Ferenc: A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése a kiegyezéstől az összeomlásig............................................................................ 5 Fráter Lénárt: Hunyadi János eredete ................................................................. 127 H ermann Egyed: Kísérletek a pálosok visszaállítására a XVIII. század fordulóján ..................................................................................................................... 63 — — Százéves katolikus magyar bibliafordítási kísérletek ................ 142 I vánka Endre: Nyssai Szent Gergely mint a keresztény misztika úttörője 239 Iványi János: A hatnapi teremtéstörténet ............................................. 31, 220 Kühár Flóris: A vallástörténet problematikája ............................................. 41 M eszlényi Antal: Szelepcsényi prímás és Északmagyarország rekatoli­zálása (1671—75) ....................................................................................... 215, 325 Oetter György: Az Actio Catholica szelleme ....................................................... 52 Pa taky Arnold: A Chester Beatty-féle papiruszok............................................. 1 — — f Wolkenberg Alajos ...................................................................................... 289 — — Tatianus Diatessaronjának görög töredéke .................................... 315 R ogács Ferenc: II. Rákóczi Ferenc áldozási imái............................................. 344 Szabó Vendel: A gyónás érvényessége az orthodox egyházban .............. 114 S zarnék József: A Szentlélek és a természetfölötti élet Scheeben theolo­giájában ...........................................................................................................205, 318 Szekfü Gyula: A vallási türelem és a hazai puritánizmus ........................ 303 T eller Frigyes: A zsidó és a görög zene hatása a liturgikus énekünkre 68,157, 255 Tóth Tihamér: A selejtező (negatív) eugenika........................................................ 17 — — A cselekvő (pozitív) eugenika .................................................................. 104 II. Szemle: Baranyay Jusztin: A római juriszprudencia ....................................................... 361 B ochkor Ádám: A terhesség megszakításának kérdéséről ........................ 355 H ermann Egyed: Magyar egyháztörténelem ....................................................... 277 I brányi Ferenc: Erkölcstudomány .................................................................84, 174 I vánka Endre: Kelet lelke Kelet imájában ....................................................... 363 I. J.: Folyóiratok.............. ................................................................................................. 364 Kr ywald Ottó: Missziós tudomány ............................................................................ 86 Kühár Flóris: Vallástörténet ...................................................................................... 271 Pataky Arnold: Újszövetségi szentírástudomány ............................................. 269 S chütz Antal: Válság-teológia ...................................................................................... 75 — — «Bölcseleti szintézis» ...................................................................................... 79 Takács Ince: A franciskánus-kérdés a viennei zsinaton ........................ 266

Next

/
Thumbnails
Contents