Communio, 1998 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1998 / 1. szám - Szentlélek éve

1 „Az Egyház szíwel-lélekkel fordul a Szentlélekhez most, a XX század végén: Krisztus földi megjelenésének harmadik évezredét várjuk, miközben készülünk arra a nagy jubileumra, amellyel az Egy­ház ezt az eseményt ünnepelni szándékozik.” Tizenkét esztendővel ezelőtt II. János Pál pápa a Szendéikről szóló enciklikájában írta e sorokat és 1998-ban a Szentlélek ün­nepeljük. Ezért a Communio nemzetközi teológiai folyóirat magyar kiadása 6. évfolyamának első száma a Szentlélek eljövetelén örven­dező Pünkösd ünnepére jelenik meg. A Szentlélek működését részle­tezi az első tanulmány, azonban a többi cikk is kötődhet és kötődik is a Szentlélekhez minden látszólagos tématávolság ellenére. A Szent­lélek működése nem szorítható korlátok közé, hiszen a Lélek ott fú, ahol akar. A vallások közötti térségekben vagy éppen a politika te­rületén, noha ez utóbbin sokszor igencsak merész vállalkozás a Böl­csesség Lelkére hivatkozni. A Szentlélek esztendeje segitheti a keresztényeket, s közöttük is elsősorban a Katolikus Egyház híveit, hogy fölfedezzék: milyen Vi­gasztalót küldött Krisztus az Atyától, s mennyire gazdagodunk szinte napról-napra az Ő közbejöttével. Az Egyház, az egész emberiséget magához ölelve, teljes szívéből kéri a Szentlélektől azt a boldogságot, amelynek teljessége csak Is­tenben található: az örömet, melyet senki el nem vehet tőlünk, az örömet, amely a szeretet gyümölcse, így az Istené, mert O a szeretet — tanítja II. János Pál az idézett enciklikában. Az Egyház kérni és elfogadni tud, ám a Lélektől megkapja az erőt is, hogy továbbadja a rábízott üdvözítő üzenetet.

Next

/
Thumbnails
Contents