Ordines Circulares ad Honorabilem Clerum almae Dioecesis Csanádiensis partis in Hungaria sitae de anno 1928.

Index

II. Index Ordinum Circularium ad Venerabilem Clerum Almáé Dioecesis Csanádiensis a Cal. Jan. 1928. usque ad finem eiusdem anni (pag. 1—44.) editorum ac typis impressorum. Bérmaut.........................................................................................................5 Böjti rend ................................................................................... 13 Clerici in Seminarium suscepti................................................................26 Commissionis Pontificiae ad Codic. interpret. responsa . . . . 22,24 Credo-egyesület ajánlása . . . . . . . ____________. . 42 D isciplinarium praéscriptionum observatio............................................40 Egyházi alkalmazottak kötelező betegségi és balesetbiztosítása . 34 Eukarisztikus világkongresszus Sidneyben............................................27 E xercitiis spiritualibus intervenientium elenchus..................................38 F őpásztor újévi szózata papságához................................................. 1 „ nagybőjti szózata híveihez........................................................7 Fővárosi gyermeknyaraltatási akció......................................................14 G ipszöntőmühely ajánlása.........................................................................36 Hitközségi adók ügyében pü. min. rendelet.......................................21 J ézus Szive engeszteléséről apostoli körlevél............................ 25 K egyes adományokról kimutatás........................................ . . , 18 K irályhegyes Curatiae in Parochiam elevatio.............................- . 22 K önyvek, irodalmi termékek ajánlása: Bangha: A jezsuita rend és ellenségei..................................30 Bi lkei: A család könyve...........................................................21 Estrade-Horváth: A lourdesi jelenések..................................36 F erences Közlöny....................................................................37 F inn: Tóm Playfair ................................................................37 Gábriel: Kath. hitvédelem dióhéjban.......................................37 H uszár: A kath. házasságjog rendszere .............................37 K önig: Alverna felé....................................................................30 Marczell—Koszterszitz: A kemény parancs........................30 Ors enigo -' Borromei szent Károly élete..................................42 R étháti: A lelki szabadságért.................................................43 Rusztek: Népnevelésügyí Közigazgatás..................................37 S pesz: Istenhez vissza...........................................................43 Szent István-könyvek................................................................43 Szent István Társulat: Magyar Nép Könytára .... 21 Templomi illemszabályok...........................................................21 Tiszot: A lelki élet alapja......................................................43 Tóth: Krisztus és az ifjú...........................................................42 „ Szentbeszédek a tízparancsolatról .............................42 T örök: Medicina et Psychiatria Pastoralis.............................36 T remkó: Temető — Kultúra .................................................43 Újszövetségi Szentirás................................................................43 Vértesi: A lelki béke psychologiája . ...................................37

Next

/
Thumbnails
Contents