Munkás Ujság 1. évfolyam, 3-52. sz. (Pápa, 1919)

1919-01-22 / 3. szám

2. oidai. MUNKÁS U jSÁG 1919 január 22, Szinház után a Hungária-kávéházban találkozunk! Szirtházi vacsora! Hideg- és meleg büffé! Horváth Karcsi muzsikál. üt tfltáiifitáiáhtófrflj wQíifri ff &fij te 1i!e!nifft'itt tfiát:tóifű tűnlhtíMitfliifknfisfo fi 1 molnár Béla) | férfiszabó f | Pápa. Deák Ferenc utca, Gyürke-palota, | | elvállalja f | úrb, papi- és egyenruhák | | készítését, ruhák fordítását, f | Modern szabás I Szolid árak I | ±~ tf fiifc flifr d> WW ffrtól ^ iti* iS fT-f AI rfátf» rtfrfr t£*óí tfWita riU fr tóé-á ff Mnnkástáriak! STERN EDE megnyitotta RUHATISZTÍTÓ műhelyét Petőfi-utca 27. szám alatt, a Petőfi.házzal szemben. Elvállal min­dennemű ruhatisztitási munkát. Jó fizetéssel 8 vagg 10 cipész-munkás vagg darabszámos fel­vétetik JCeméng Gguta cipőgyárában, yápán. Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint négy és fél évi katonai szolgálatom befejeztével maga­mat önállósítottam és a Fő-tér 26-ík szám alatt, özvegy Gúth Jakabné házában, a régi Frauendiensí-féle fiók-borbély­üzlet helyén — újabban a volt hatósági jegy-iroda helyiségében — a mai kor igényeinek teljesen megfelelő új borbély- és fodrász-üzletet nyitottam. Vállalkozásomhoz a n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, vagyok mély tisztelettel MOVÁTI PÁL borbély- és fodrász. Közüzemű szabóüzlet megnyitás! Alulírottak tisztelettel értesítjük Pápa város és vidéke n. é. közönségét, hogy Első Pápai Szabóiparosok Közüzemű Társasága cini alatt Pápán, Széchenyi-térés Zimmer­mann-utca sarkán szabó-üzletet nyitottunk. Vállalkozunk minden, a szakmánkba vágó munkák, úgymint polgári-, papi­és egyenruhák elkészítésére lehető jutányos áron. Kérjük vállalkozásunkhoz a n. é. közönség szíves pártfogását; mi teljes igyekezettel azon leszünk, hogy a t. kö­zönség bizalmára és állandó pártfogására magunkat minden tekintetben érdemessé tegyük. Pápa, 1919 január 22-én. Kiváló tisztelettel: Nagy Lajos Füstös István Rózsás László Kovács István ifj. Stefankovics Ignác Ober József. Munkástársak! V Mérő József oki. táncmester 1919 február 3-án m/ rp \ IWTf^ w m/ JL jtjl r% v. T m? ISKOLÁT NYIT a Griíí-szálló nagytermében. ociramuiui leati január 30-tól a tánc* iskola helyiségében.

Next

/
Thumbnails
Contents