Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1959-1960

1959. szeptember 14., tanévnyitó kari ülés - 1959. szeptember 14., rendkívüli tanácsülés - Napirend: - 1. Az Orosz Tanszékre érkezett pályázatok elbírálása.

Jegyzőkönyv felvéve a Pécsi Pedagógiai főiskolán 1959•szeptember hó 14-én meg«» tartott megnyitó kari ülésen* Jelen vannak» a főiskola tanári kara, és a meghívott vendégek* « xárgy* 1* Az elmúlt évi munka értékelése és az uj feladatok kitű­zése* 2* Bejelentések* aáf.k. napirend előtt köszö ti a főisko­la oktatóit, a megjelent vendégeket* Köszönti azokat a munkatársa­kat, akik e tanévtől lettek főiskolánk tagjai, és Így első Ízben vannak közöttünk* A marxizmus tanszéken: Halász Antal tanszékvezető adjunktus, Bük Pál adjunktus, Pintér Zoltán adjunktus, Szabolcs Otto adjunktu , Judi 1stvinné tanársegéd, ozemere Vera tanársegédi a S3gyar nyelvi tanszékem Gergely János tanársegédi a pedagógiai tanszékem dr »Beántó Károly docens. Szent irányi József tanársegédi az ének tanszéken* Kovács Gyuláné adjunktus, Rizner Dezsőmé tanár­segéd, Dobai Jenő tanársegédi a délszláv tanoz ken* fledusits Dragutin tanársegédi a növénytani tanszéken* Csekei László tanársegédi a rajz tanszéken* Plstthy György tanszékvezető adjunktus, Horváth Olivér adjunktus, Kelle Sándor adjunktus, a fizikai tanszéken* dr.Búvárt András tanársegéd, a német tanszéken dr.üiptár Ernő adjunktusi a kémiai tanszéken* Kovács Titusz szerződéses tanársegéd elvtársa­kat* a tanévnyitó kari ülést megnyitja* /Beszámolót lásd mellékelve/*

Next

/
Thumbnails
Contents