Budán 1792dik Esztendőben tartott Ország Gyűlésének alkalmatosságával elől fordúltt, és a' Naponként való Jegyzésekben említett Irásoknak, avagy Actáknak Rendje (Buda, 1792)

1792 / 1. ülés

■mKi ( 2 j A TäblüJiak jobb jelén. | A Táblának bal jelén. 1 \' Dunán in- 1 nen, cs túl 1 való Várme- í gyéknek 1 Nevei. A’Követek Nevei. » V’ Dunán in­nen , cs túl való Várme­gyéknek Ne-ei. A’ Követek Nevei. I Győr.! Bezeredy Ignátz, Udva­Torváth Jöfef, Várme­ri Tanátfos. Zfibrik Antal, első Vi- ce-Ifpány. Zólyom gye Tábla Bírája. Radvánfzky János. Baranya Kajdatfy Antal, első Beniczkv Tamás, Vár­megye Tábla Bírái. Vice-Ifpány. Petrovfzky Z’igmond J Efzter­gom. Andráfly Irtván, Vár­megye Tábla Bírája. Fejér, máfodik Vice-Ifpány. Yíarits Tamás, első Vi­Mikloíy János, első Nó­tárius. ce-Ifpány. Nagy Ignátz, Vármegye Perth. Szily Jófef, első Vice­tábla Bírája. Ifpány. Mofony Takáts Irtván, máfodik Pongrátz Boldiz’ár Vár­megye Tábla Bírája Vice-Ifpány. Zichy Mihály, Várme­Árva. Reviczky Jófe£ első Vi­Tolna. gye Tábla Bírája. Jefzenfzky Sándor, első ce-Iípány. Abaííy Ferentz, Vár­megye Tábla Bírája Vice-Ifpány. Kajdatíy Ferentz, máfo­Thurótz Jufth György, első Vi­dik Vice-Ifpány. ce-Ifpány. Bács. Latinovics Mihály. Lehoczky Antal, Vár­megye első Notáriuf­1 Poféba. Kafzonyi Ferentz, Vár­megye Tábla Bírái. Striííics Fülöp, első Vi­fa. Thuropolyai Nemefek- nek Bírája , avagy Comes Curialis. Verő­ce-Ifpány. Markovits András, Vár­megye Tábla Bírája. Jankovits György, első Pogledits György. tze. 3 Vice-Ifpány. Mihalovits János, Vár­megye tábla Bírája. 1 * Nevei |"",QÍ»37A^GT(Kesí, K(V/YVTA* C. r*~' " T*r" ' ■MH

Next

/
Thumbnails
Contents