Budán 1792dik Esztendőben tartott Ország Gyűlésének alkalmatosságával elől fordúltt, és a' Naponként való Jegyzésekben említett Irásoknak, avagy Actáknak Rendje (Buda, 1792)

1792 / 1. ülés

$-0 C 3 ) *-* Nevei a’ Tifzán innen, és túl való Vármegyék Követtyeinek , kik közül egyik jobb, máfik pedig bal réfzén a’ Táblá­nak foglalnak Helyet. Vármegyék Nevei. Követek Nevei. | A báni. t . t. . 1 Fáy Ágoíton, első Vice-Ifpány. Puky Láfzló, máfodik Vice-Iípány. Zemplén.. .. Szulóvfzky Menyhárd , Vármegye Táb’aj Bírája. Okolitíányi János, Eperjefi Diítriclualis1 Tábla Bírája. fi Sáros...... Szulóvfzky Sándor, máfodik Vice-Ifpány. 1 Kapy Jófer, Vármegye Tábla Bírája. Unghvár. ♦ ♦ ♦ Horváth Pál, első Vice-Ifpány. I Karner Láfzló, első Nótárius. Szathmár. ♦ ♦ ♦ Luby Károly, első Vice-Ifpány | Rhédey Ferentz, Királyi Tanátfos, | Szabolcs. ♦ ♦ ♦ Szathmáry Jófef, első Vice-Ifpány. Zoltán Pál, Vármegye Tábla Bírája. Szepcs. ♦ • • Horváth Stanfics Imre, első Vice-Ifpány. Görgey Láfzló, Vármegye Tábla Bírája. Gömör. ♦.. Szathmáry Miklós, első Vice-Ifpány. MariaíTy litván, máfodik Vice-Ilpány. Borsód.. ♦ ♦ Báró Vay Miklós. Melczer Láfzló, máfodik Vice-Ifpány. Heves. *.. Almáfly Ignátz, Udvari Tanátfos. Fáy Bertalan, első Vice-Ifpány. Beregh... ♦ • \ Vay litván, Királyi Tanátfos. I Lonyai Menyhárd. Torna. ♦. ♦ 1 Fáy Pál, első Vice-Ifpány. Pletrik Imre, máfodik Vice-Ifpány. Ugotfa. \

Next

/
Thumbnails
Contents