Dictiones nomine Inclytorum Statuum, et Ordinum per Exmissam Deputationem coram Sua Maiestate Sacratissima Rege Hungariae... (1792)

VOO • ^ DICTIONES NOMINE INCLYTORUM Statuum, & Ordinum per Exmiffam Depu­tationen! coram Sua Majeftate Sacratiflima Rege Hun­garian, item Sua Majeftáte Reginali, Sereniiiimo Magno Duce Hetruriæ Ferdinando, & Sereniiiimo Archi Duce Jofepho, oratore Excellentiilimo Domino Comite Caro' lo Efzte-ihazy Epifcopo Agrienfi habitæ, cum elargitis Suarum Majeftatum, & Sereniffimorum Archi Ducum Benignis eaten us Refponfis. Di£tio ad Suam Majeftatem Sacra tiiîimam Regem dire&a : Sacratiffima Regia, Sf Apoßolica Majeßas • Domine , Domine , ClementiJJïme ! S tatus, & Ordines Hæreditarii Majeftatis Veftræ Regni Hun­garian, Partiumque eidem adnexarum humillimi Capellani , & Servi, perpetuoque Fideles fabditi, Budæ Diætaiiter congre­gati, quod omnes iniimul præftare adhuc non poflunt, nobis, quos coram fe in debito venerationis, ac homagialis devotioni- cultu aditare Majeftas Veftra intuetur, exequendum commife- runt, nempe: ut ante omnia declaremus. Se non tantum ins time condolere Majeftati Veftræ, led fe etiam fummo mærore afFeftos efle primum quidem ob funeftum obitum deíideratiííimi Majeftatis Veftræ Genitoris, Imperatoris & Regis, ac Domini cle- mentiflimi, imo communis Hungarorum omnium Patris LEOLDI SECUNDr, uti & fubfecutam non adeo pridem mortem Augu- ftiflimæ Imperatricis, & Reginæ Apoftolicæ, Matrisque Majefta- tis Veftræ deftderatiifimæ. > Quemad­LO.v.SZENT-M,

Next

/
Thumbnails
Contents