Dictiones nomine Inclytorum Statuum, et Ordinum per Exmissam Deputationem coram Sua Maiestate Sacratissima Rege Hungariae... (1792)

Quemadmodum vero Status, & Ordines Diætaîiter congre­gati Spem firmam in Dei Omnipotentis Bonitate collocant, per Eundem Majeftatem Veftram ita confortandam , ut in utroque hoc cafu Suam in fumma animi pace, & tranquillitate Divinæ conformet Voluntati, ita ex parte Sua Divinam in eo adorant providentiam , quod præconceptæ Meftitiæ medelam clementiifi- me Deus Ter optimus largitus fit, Majeftatem Veftram Haere- ditarium fibi Regem conftituendo; profe&o, me tacente, ex ocu­lis; omnium noftrum hic præfentium benigne perfpicere dignabitur Majeftas Veftra gaudium, quo donum hoc a Divina Providen­tia fumma cum gratitudine recipimus, quod ipfum velut certum teftimonium habere dignetur, quod minus non fit in omnium illorum cordibus, qui nos exmiferunt, & delegarunt: & vero quis non gaudeat, quis non gratuletur fibi, imo omnibus, & lingulis fuis compatriotis , & omnibus Regnis, & Provinciis ad Sacram Coronam, adeoque etiam Majeftatem Veftram fpeftanti- bus eum obtigifte Regem, qui vivente Genitore adeo Benignum, adeo utilem Se praebuit Mediatorem. Atque haec cumprimis ratio eft, quod Status, & Ordines Diætaîiter congregati, duo adhuc nobis peculiariter commife- nnt; primum quidem, ut debitas, easque humillimas Majeftati Veftræ ageremus gratias, quod in fequelam etiam Articuli Tertii ultimae Diaetae pro felici Sui inauguratione Generalem Budae omnium Statuum Conventum, feu Diaetam clementer indixerit, & quia Statibus, & Ordinibus fimul congregatis nihil magis in votis effet, quam cum Majeftate Veftra, in cujus Clementia, & Juftitia, imo paterno affe&u plenam fuam collocant fiduciam, quantocius vinculo indiffolubili conjungi quam arfHifime, & in hunc finem ejusdem praefentiam avidiflime praeftolantur ; ideo porro nobis injunxerunt ut profunda in fubmiifione Majeftatem Veftram Budam invitemus, ac pro optatiifimo in medium fidelifli- mi fui populi defcenfu accelerando fupplicemus, quae omnia etiam ex repræfentatione Satuum, & Ordinum, quam humillime præ- fentamus, ita fe habere perfpicere dignabitur Majeftas Veftra. Alte-

Next

/
Thumbnails
Contents