Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1875 (Bécs, 1874)

A közös liadögyministeriiim előterjesztése. Fejtegetések közös li a d ii g y m i n i s t e r i u m hadsereg 1875-ik évi rendes szükséglete tárgya kan előterjesztett előirányzatához. B é c s. Nyomatott a es. k. udvari és a 11 a ni - n y o in d a b a n.

Next

/
Thumbnails
Contents