Az Osztrák-Magyar Monarchia közös államháztartásának előirányzata, 1875 (Bécs, 1874)

Tartalom-mutató

Tartalom-mutató. Bl / Fejtegetések a közös hadügyministe rium a hadsereg 1875-ik évi rendes szükséglete tárgyában előterjesztett előirány­zatához. 3ér.s: 1874. 89 1. /Elején részletes mutató­val./ A közös ministerium elc'terjesztése a magyar országgyű­lés mélyan tisztelt bizottságához, mellyel az osztrák- rc®gyar monarchia közös háztartásának 1875-ik évi elői­rányzata alkotmányos tárgyalás végett bemutattatik. 35 Közös külügyministerium. 24 1. Emlékirat a külügyi közös ministerium 1875-ik évi költ­ség- előirányzatához. 6 1, A közös Diinísterium. a magyar országgyűlés bizottságának előterjesztendő előadása 1870. és 1671. évre szóló zár­számadásokban kimutatott ás a rendes szükséglet 16. el­mét " határőrvidék " illető tulkiedások végleges kie­gyenlítése tárgyában . 4 1. Közös pénzügyministerium. 27 1. Szárc-ellenőrség. - Közös legfőbb számszék. 3 1. A cs. és kir. hadi-tenge részét 1875. közigazgatási évre szóló költségvetésének indokolása, --Rendes szükséglet. RendkivUli szükséglet. 34 1. Felvilágosítások a közös pénzügyministerium 1875-ik évi előirányzatához. 5 1.

Next

/
Thumbnails
Contents