NOVÁKI GYULA: A MAGYARORSZÁGI FÖLDVÁRKUTATÁS TÖRTENETE / Régészeti Füzetek II/12. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1963)

CJf 06o '• SZTE Egyetemi Könyvtár J000925733 Felelős kiadó: Dr. Fülep Ferenc Készült a Muzeumok Rotaüzemében , 12 iv terjedelemben, 300 példányban Felelős vezető: Dr.Dajbukát Gergely

Next

/
Thumbnails
Contents