Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963)

Gadanecz Béla: Adalékok a budapesti villamosvasutasok 1906. évi sztrájkjának történetéhez = Dannye k istorii zabastovki budapeštskih rabotnikov tramvajnogo transporta v 1906 g. 511-543

GADANKCZ BÉLA Adalékok a budapesti villamosvasutasok 1906. évi sztrájkjának történetéhez A fővárosi villamosvasutak végállomásán 1906. október 25-én délelőtt tíz órakor a bizalmi férfiak az alábbi kiáltványt osztották szét: „Villamosok ! Testvérek ! Kartársak ! Elnyomóink évtizedes könyörtelenséget, lelketlenségét tovább nem tűrhetjük. Nyomorúságunkon, rabszolgasorsunkon segíteni nem akarnak. Az éhenhalásba kényszerítenek bennünket és családunkat. Azt akarják, hogy a nehéz, embertelen munka súlya alatt összeroskadjunk. Kijelentették, hogy csak azért sem adnak. Gróf Batthyány Tivadar elnökünk sürgönyére nem is válaszoltak. Választanunk kellett. Vagy mint rabszolgák éhen veszünk, vagy felvesszük a harcot. A harcot választottuk. Ma, csütörtökön, féltizenkettőkor sztrájkba lépünk. Minden kocsi pontban féltizenkettőkor álljon meg, s vonuljunk ki mindnyájan a Zöld-vadász vendéglőbe (Hermina út 47. sz.). Künn vár az Elnökünk is ! Győzelmünk biztos ! Bízzunk erőnkben, összetartásunkban, Szövetségünkben és Elnökünkben. Összes magyarországi vasutas társaink, külföldi szak­társaink és az egész szervezett szakmunkásság erkölcsileg és [anyagilag támogat bennünket. A szabályozót és pénzt mindenki vigye magával és azt pontosan be fogjuk az Igazgatóságoknak szolgáltatni ! Gyáva, aki kartársait cserbenhagyja ! Úgy segéljen Isten benne­teket, mint ahogyan saját ügyeteket, mindnyájunk ügyét segítitek. A szervező-bizottság". 1 A sztrájkra szólító felhívás gyorsan terjedt a villamosvasutasok körében. Néhány perccel tizenegy óra után az Erzsébet (ma Lenin) körút és a Kerepesi (ma Rákóczi) út kereszteződésénél — a jelenlegi Nemzeti Színháznál — megállt az első villamoskocsi. Röviddel ezután megbénult a villamosvasút forgalma a főváros belterületén, csak a kül­telkeken közlekedő kocsik igyekeztek megközelíteni a kijelölt sztrájk­511

Next

/
Thumbnails
Contents