1949–1953. évi országgyűlés Az országgyűlés ügyrendje Budapest, 1950.

Az országgyűlés ügyrendje - AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA.

Az országgyűlés ügyrendje A Magyar Népköztársaság ország­gyűlése a nép által választott és a népnek felelős képviselők jogai és köte­lességei gyakorlásának biztosítása érde­kében működésének szabályait és tár­gyalási rendjét — az Alkotmány 12. §-a alapján - a következőkben álla­pítja meg. AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA. 1. §. (1) A megválasztott képviselők megbízóleveleiket az országgyűlés ala­kuló ülését megelőzően a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának titkáránál nyújtják be. â

Next

/
Thumbnails
Contents