1949–1953. évi országgyűlés Az országgyűlés ügyrendje Budapest, 1950.

Az országgyűlés ügyrendje - AZ ORSZÁGGYŰLÉS MEGALAKULÁSA.

(2) Á több helyen megválasztott képviselő megbízólevelének benyujtá­sával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy melvik megbízást fogadja el. ­2. §. Az országgyűlés alakuló ülését a jelenlévő legidősebb képviselő, mint korelnök vezeti ; a legfiatalabb két képviselő, mint kor jegyző a jegyzői feladatot látja el. 3. §. (1) Az országgyűlés — megnyi­tása után — 7 tagú mandátumvizsgáló bizottságot választ, amely megvizsgálja a képviselők megbízólevelét és a vizs­gálat eredményéről az országgyűlésnek az alakuló ülés tartama alatt jelen­tést tesz. (2) A mandátumvizsgáló bizottság tagjainak megbízólevelét a korelnök és a kor jegyzők vizsgálják meg. 4. §. (1) A mandátumok megvizs­gálása után az országgyűlés elnököt^ két alelnököt és hat jegyzőt választ, akik működésüket megválasztásuk után megkezdik. 4

Next

/
Thumbnails
Contents