1927–1931. évi országgyűlés Freissberger Gyula, szerk.: Országgyűlési Almanach 1927–1931. (Sturm–féle országgyűlési almanach) 2. kötet Felsőház, Bp. 1927.

A felsőház tagjainak életrajzi adatai - A felsőház tagjainak névsora és lakjegyzéke

197 Borbély György Borhy Oyörgy Bosnyák Géza Bódy Tivadar Brezovay László Brém Lórinc Buday Béla Burány Gergely Chorin Ferenc Cieatricis Lajos Concha Gyözö Vitéz Csanády Frigyes Csánky Dezső Csekonics Endre gr. Csckó Gábor Csernoch János Cziráky József gr. Darvas Béla Vitéz Dani Balázs Dégenfeld-Schomburg József gr. Degré Miklós Dessewffy Aurél gr. Dokus Ernő Dőry Hugó Edelsheim-Gyulai Lipót gr. Egry Aurél Erney Károly Erdódy Sándor gr. Esterházy László gr. Esterházy Pál gr. Farkas Elek Feliner Henrik Festetis Tasziló lig. Festetits Vilmos gr. Fetser Antal Fiath Pál br. Frigyes kir. herceg Földváry Elemér Oaár Vilmos Geduly Henrik Gerlóczy Zsigmond GlattfelJer Gyula Glücksíahl Samu Gulácsy István Hadik János gr. Budapest, IV., Váci-u. 56—58. Gyöngyös, Hevesm. Misefa, Nagykapornak, Zalám. Budapest, V., Lipót-körut 20. Egerfarmos, Borsodra. Gyula. Budapest, II., Liptay-u. 3. Csorna, Sopronra. Budapest, V., Arany János-u. 25. Szentes, Petőfi-u. 12. Csongrádra. Budapest, Muzeum-u. 19. ­Budapest, VI., Andrássy-ut 83. Budapest, I., Uri-u. 13. Enying, Veszprémm. Eger, Hevesm. Budapest, Uri-u. 62. Esztergom. Dénesfa, Somogyin. Ongaujfalu, Abauj vm. Budapest, IV., Reáltanoda-u. 16. Budapest, VII., Atxmyi-u. 21. Budapest, IV., Szerb-u. 8. Budapest, VIII., Horánszky-u. 16. Sátoraljaújhely, Zemplénm. Dombóvár, Tüskepuszta. Budapest, I., Dísz-tér 12. Budapest, Deák Ferenc-u. 1. Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 5. Vép, Vasm. Bakonyszombathely, Veszprémm. Szigliget, Zalám. * Kiskunhalas, Pestm. Budapest, VI., Benczur-u. 11. Keszthely, Zalám. Toponár, Somogym. Győr. Aka, Veszprémm. Budapest, L, Uri-u. 18. Péteri, Pestm. Budapest, IV., Modoár-tf. 26. Nyíregyháza, Szabolcsin. Budapest, IV., Apponyi-tér 1. Szeged. Budapest, V., Akadémia-u. 3. Beregdaróc, Bereg vm. Budapest, VIII., Főherceg Sándor-u. 14. FÖLDVÁRY IMRE férfidivat-, fehérnemű- és kalapraktárai Ugyanott Feisliiommel és Földváry angol férfiszabósága IV., Kossuth Lajos-utca IS. és VIII-, Bákőczi-ut 7.

Next

/
Thumbnails
Contents