1927–1931. évi országgyűlés Freissberger Gyula, szerk.: Országgyűlési Almanach 1927–1931. (Sturm–féle országgyűlési almanach) 2. kötet Felsőház, Bp. 1927.

A felsőház tagjainak életrajzi adatai - A felsőház tagjainak névsora és lakjegyzéke

198 Hanauer A. István Vác. Harkányi János br. Budapest, VI., Andrássy-ut 4. Hazai Samu br. Budapest, L, Horthy Miklós-ut 30. Hcinrich Dezső Budapest, VIII., Üllói-ut 32. Vitéz Hellebronth Antal Budapest, V., Oíza-u. 5. Herczeg Ferenc Budapest, I., Midegkutí-ut 31. Hervay István Makó, Csanád vm. Hoitsy Párl Budapest, V,, Gsáky-u. 5. Hóór Károly Budapest, IX., Boráros-tér 3. Vitéz Horthy István Gyómró, Pest vm. Hunyady József gr. Budapest, VIII., Trefort-u. 3. Hubay Jenő Budapest, II., Margit-kürut 11­Huszár Aladár Káczörs puszta, u. p. Mcrnye, Somogy vm. Hutyra Ferenc Budapest, VII., RottcnbilJer-u. 23-25 Igaz Béla Pécs. Ilosvay Lajos Budapest, VIII., Üllői-ut 16 a. ' Imre József Budapest, I., Bors-u. 18. Inkey József br. Iharosberétiy, Somogy vm. Isaák Gyula Eger. Jalsoviczky Sándor Nagykőrös, Pcstm. Bp., II., Isk'.la-u. 6 Jankovich Béla Budapest, VII., Rákóczi-ut 6. Vitéz- Jánky Kocsárd Budapest, 1., Dobrcntei-u. 6. JekeJfalussy Zoltán Budapest, II., Láiichid-u. 6. Jeszenszky Sándor br. Nógrádkövesdi Jékey Sándor Astoria-szálló. Fehérgyarmat, Szatmárm Joanovich Pál Budapest, Attila-körut 51. Józan Miklós Budapest, V., Kohári-u. 4. József kir. herceg Budapest, 1., Szent Gyórgy-tér 4. József Ferenc kir. herceg Budapest, II., Tapolcsányi-ut 4. Juhász Andor Budapest, I., Orlay-u. 4. Kacskovics Lajos Kaposvár, gr. Apponyi A.-u. 3. Kandó Kálmán Budapest, VII., Ró/sa-u. 46. Kapi Béla Szombathely. Károlyi Gyula gr. Budapest, VII., Rcviczky-u. 6. Károlyi László gr. Budapest, .VIII., Muzeum-u. 11. Kende Zsigmond br. Türistvándi, Szatmárm. Khuen-Héderváry Károly gr. Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. Kiss Ernő Szolnok. Kolecsányi Endre Kalocsa, Pest vm. Kolossváry Mihály Vác. Kóós Zoltán Budapest, V., Bádvány-u. 7. Korányi Sándor br. Budapest, IV., Váci-u. 42. Kornfeld Móric br. Budapest, VI., Lendvay-u. 27. Koszó István Szecred FOLDVARY IMRE férfidivat-, fehérnemű- és kalapraktárai Ugyanott Felstl\afnmel és Földvary angol férfiszabósága IV., Kossuth Eajos-utea 18. és VIII., RakóczI-nt 7,

Next

/
Thumbnails
Contents