Nógrád Megyei Hírlap, 2016. május (27. évfolyam, 101-125. szám)

2016-05-02 / 101. szám

LYTATÓDOTT ROSB GYŐZELMI SOROZATA 2. OLDAL EJJEL TÖRTEK HARAGOSUKRA... „A TÁNC AZ ÉLET MAGA” A nap gondolata: A Víz! Se ízed nincs, se színed, se / ß zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy." (Antoine de Saint-Exupéry) HIRDETÉS j Médiapartnerünk a radio 100.4 HIRDETÉS MEDT! 3100 SAtGOTARJAN RÁKÓCZI ÚT 76. TílTFON: * .36-70/709 47 71 ♦ 36-30/448-13-42 léKötzfei^§érgihíílöiliú' S»Z*ERlK<ES2iTtQSEGUNKíE,Ti AJÁNLÓ Munkás Szent József, az etesi templom védő­szentjének ünnepén dr. Beer Miklós váci megyéspüs­pök megáldotta a tavaly elkészült templom-és plébá­niatetőt. Részletes tudósítás későbbi lapszámunkban! Az út, amit járni érdemes 4. OLDAL „Szükség van az igazi Baloldalra” 5. oldal Ma kezdődnek a magyar írásbelik 6. OLDAL Amit érdemes megnézni Csíksomlyón! 7. OLDAL A Veszprém bejutott a négyes döntőbe 10. OLDAL ÜGYELETEK ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: SZIGETI ANDRÁS (70/630-4591) HIRDETÉS, TERJESZTÉS: TEL.: 32/418-190 FAX: 32/418-191 IDŐJÁRÁS □ köpönyeg.hu Ma erősen felhős, vagy borult idő lesz. Északkeleten csak néhol, az ország dél­nyugati felén többfelé várható csapadék. Az északkeleti szél többfelé lesz élénk. Délnyugaton csak 12 és 17, máshol 18 és 22 fok között alakul a maximum. Átadták az új szertárat A település önkormányzatának jóvoltából felújították, majd ün­nepélyes keretek között átadták a Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - faluközpont­ban található - szertárát. Hollókő. Az ünnepségen jelen volt Berecz György tűzoltó ezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Okolenszki Gábor, a balassa­gyarmati kirendeltség első embere, dr. Ludvai Dezső rendőr alezredes, kapitány és Vass Miklós, a megyei polgárőr szövet­ség elnöke. Szabó Csaba polgármester köszöntő­jében jelezte, hogy a több mint száz éve megalakult tűzoltó egyesület mellett az idén huszonöt esztendős polgárőrség is méltó helyet kap a megújított épületben. Egyrészt lehetőség van egy helyen tárol­ni a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, másrészt egy központi pihenőhely is szolgálja majd a beosztott polgárőröket. A világörökségi falu első embere az épület kulcsát Szabó Endrének, az egye­sület elnökének adta át, aki megemlítet­te: tíz éve várnak arra, hogy méltó helyen tudják még színvonalasabban ellátni fel­adatukat, amelyhez alapul szolgál az új szertár. A Látogatóház melletti ingatlant Urus Attila plébános áldotta meg. Berecz György, a katasztrófavédelem megyei igazgatója felszólalásában bátorította az egyesületet: vegyenek részt az egyes pá­lyázatokon annak érdekében, hogy hely­ben is rendelkezésre álljanak a szüksé­ges eszközök. HIRDETÉS »Nógrád IHírla» , ^ MÁJUS 1-TOL MÁJUS 3L-IG BRUTTÓ 99 Ft MINDEN Fejlesztések az egyházmegyében NMH-infonnáció ■ Évente két­milliárd forinttal támogatja a kormány az egyházi beruhá­zásokat és közösségi progra­mokat. A 2010 óta meglévő támogatási forma templo­mok, közösségi épületek vagy más szakrális terek épí­tésére, felújítására, karban­tartására fordítható, illetve különböző egyházi közössé­gek programjait támogatják szerte a Kárpát-medencében - mondta el az MTI-nek Sol­tész Miklós egyházi, hemzeti- ségi és civil társadalmi kap­csolatokért felelős államtit­kár. Az államtitkár elmond­ta, hogy a Váci Egyházmegye összesen 94 millió forint tá­mogatást kap az idén. Az itt támogatott fontosabb beruhá­zások közül kiemelte a Sal­gótarjáni Főplébánia-temp- lom tetőfelújítására megítélt 13,5 millió forintot, valamint a kisterenyei római katolikus templom felújításának máso­dik ütemére adott ötmillió fo­rintot. Legalább ilyen fontos - tette hozzá -, hogy a;;egyház­megyében idén 26 plébániai közösség programjait támo­gatják. Hasba szúrta Karancslapujtő. a salgótar­jáni rendőrök őrizetbe vették azt a 36 éves férfit, aki a meg­alapozott gyanú szerint szó­váltás közben egy késsel megszúrta vitapartnerét. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 36 éves karancskeszi lakos ellen a Salgótarjáni Rendőrkapi­tányság bűnügyi osztálya. A férfi - előzetes szóváltást kö­vetően - dulakodni kezdett az utcán ismerősével a napok­ban, Karancslapujtőn, majd egy késsel több alkalommal megszúrta vitapartnerét. A sértett a bántalmazás követ­keztében - az előzetes orvosi vélemény alapján - súlyos sé­rülést szenvedett. A rendőrök egy órán belül, a község területén elfogták a fiatalembert, akit előállítot­tak, majd bűnügyi őrizetbe vettek. A hatóság szakértők bevonásával nyomoz az ügy­ben - tájékoztatta lapunkat Noskó Zsolt, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó­ügyeletese. V Templom- és plébániatetőt szenteltek

Next

/
Thumbnails
Contents