Newyorki Figyelő, 2000 (25. évfolyam, 1-3. szám)

2000-01-05 / 1. szám

2 NEWYORKí FIGYELŐ 2000. január 5. World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége - Bnai Zion House 136 East 39th Street, New York, N. Y. 10016 Tel: (212) 683-5377Fax: (718) 854-6115e-mail: figyelof&banet.net A Newyorki Figyelőnek új Internet címe van. A web oldalon uj számunkból közlünk néhány cikket és régebbi cikkeinket ú megtalálhatják. http://home. ott. net/~flgyelo ________E mail címünk változatlan: flgyelo@hotmail.com AZ ELSŐ VÁLASZOK Az 1999. év végén már megérkeztek az első illetékes válaszok az igazságügy miniszterhez írt levelünk másolatát kézhezvett illetékesek részéről. Ugyanebben a lapszámunkban közöljük dr. Braham professzor felfogásának első megnyilvánulását, amelyet lapunk zártakor újabb tanulmányának megküldése követett. Utóbbival legközelebbi számunkban fogunk behatóan foglalkozni. Egyidejűleg megérkezett dr. Karsai László történész professzor véleménye, amelyet az alábbiakban szó szerint közlünk, mint valóban az egyik legilletékesebb tényező hozzászólását Elöljáróban már meg kell jegyeznünk, hogy írása - bár álláspontunkkal ellentétes - felemelő érzést váltott ki bennünk, mert a köznapi, alacsony rendű és gálád magatartást a tudomány szellemi felsőbbségének erejével, a civilizált szó terjesztésével látja elhallgattatni. Mi, akik a kultúra érvényesülését minden közéleti és egyéni megnyilvánulásban felsőrendűnek tartjuk, sajnos, tapasztalatunk szerint az erőszak elhatalmasodását és a felsőbbrendű emberi érzések felett uralomra jutását a kultúra álláspontjának hirdetésével megakadályozni nem tudjuk. íme a levél: World Federation of Hungarian Jen’s Dr. Farkas Ervin Elnök Tisztelt Farkas Úr! December l-jén kelt, Dr. Dávid Ibolya igazságügy miniszterhez írott levelének másolatát megkaptam. Megtisztelő, hogy a „legilletékesebb politikai tényezők” közé sorol, sietek is válaszolni Önnek. Véleményem szerint a vészkorszak tagadását nem törvényekkel, hanem érvekkel, felvilágosító munkával kell „büntetni,” ellensúlyozni Mint a magyarországi cigány és zsidó holokauszt történetével közel 20 éve foglalkozó történhz és egyetemi oktató mélységesen kételkaőjtn abban, hogy a holokauszt tényein&n tagadása megingathatná a demokratikus államrend alapjait, ellentéteket idézhetne elő az állampolgárok között stb., mint az Ön levelében állítja. J. Stengers professzor említi egyik tanulmányában, hogy jó néhány évvel ezelőtt egy amerikai tévétársaság a holokauszt egyik szakértőjét meghívta, hogy élő adásban vitatkozzon egy holokauszt-tagadóval A történész kijelentette: csak akkor megy el, ha a vita során arról is eszmét cserélnek, hogy a Hold sajtból van-e, volt-e rabszolgaság az Egyesült Államokban és a Föld forog-e a Nap körül, vagy lapos a Föld és a Nap forog körülötte A holokauszt-tagadókkal szakmai vitát fölösleges folytatni, ki kell őket nevetni. Szeretném közölni Önnel, hogy túlságosan sok rokonom halt meg Auschwitzban ahhoz, hogy a holokauszttal kapcsolatban ironizálni volna kedvem. De igaznak tartom a mondást, hogy „a nevetségesség öl. ” A mi feladatunk értelmes, színvonalas cikkeket, tanulmányokat, könyveket írni, ezekben meg lehet említeni, hogy vannak Bnai Zion hírei Bnai Zion House 136East 39th Street, New York, N.Y. 10016 lel: (212) 683-5377Fax: (212) 684-6327e-mail:figyelo@banet.net ; A Bnai Zion Magyar Klubja szeretettel meghívja Önt és barátait Társasági és kulturális délutánjára Dán Ofry izraeli íróval, lapszerkesztővel beszélget dr. Hámori Péter Utána Büfé Zene Tánc Kártyaterem # . . Időpont: 2000 április 9, vasárnap délután 2 óra. Helyszín: Bnai Zion Ház (136 East 39th St., Manhattan) Hozzájárulás személyenként: $15.00 A bevétel a Bnai Zion visszamaradt gyermekek Izralei otthonának javára szolgál. A nagy érdeklődésre való tekintettel helyfoglalás ajánlatos a (212) 725-1211 számon Dr. Hámori Péter A MEGLEPETÉSEK VILÁGA A meglepetések világában élünk, de az alábbiak ennek határait túllépik. Lapunk zártakor ugyanis megérkezett a miniszterelnökség kabinetirodájának válasza annak a levélmásolatnak megküldése kapcsán, amelyet múlt számunkban ismertettünk és amelynek eredetiét dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszterasszony kapta meg. A levélben foglaltakat, amint a NEWYORKI FIGYELŐ közölte, a legilletékesebb politikai tényezőknek állásfoglalás végett megküldtük. Ezen az alapon kapta meg a miniszterelnökség kabinetirodája az egyik másolati példányt. Ilyen előzmények után érkezett meg a fenti levél, amely értesít arról, hogy a levél másolatot illetékesség okából a kabinetiroda az igazságügyminiszternek küldte meg! A kabinetiroda, fentiek szerint, azt a „szakszerű” intézkedést tette, hogy az igazságügy miniszterasszonyt a levél eredetijének birtokán felül még egy másolattal is gazdagította. Ez az intézkedés minden józan megnyilvánulást sutba dob és komoly aggodalmakat ébreszt az iroda hozzáértése tekintetében. Ha a miniszterelnök kabinetirodája a magyar nyelv megértésének nincs birtokában, akkor alapos kétely támad, hogy a közérthető magyar nyelven írt szövegek félreértése állandósul és a közlések címzettjei, kellő felkészültség hiányában, képtelenek feladatukat teljesíteni. Hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr fentiek ismeretében hogyan fog intézkedni, már nem a mi mérlegelésünk körébe tartozik. Hogy a fenti - vicclapba kívánkozó - megnyilvánulás milyen hatást fog benne kiváltani, azt a közeljövőben bizonyára megtudjuk. egyesek, akik megpróbálják tagadni a holokauszt tényeit, de hát az ilyen emberek nem vehetők komolyan, műfajuk a politikai pornográfia. Ön komolyan azt hiszi, hogy ha börtönbüntetés fenyegetné ezeket a politikai pornográfusokat, akkor nem próbálnák nézeteiket terjeszteni? Tud Ön egyetlen olyan országot mondani, ahol tilos a holokausztot tagadni és nem is terjesztenek holokauszt-tagadó írásmű­veket? Ausztriában, Németországban, Franciaországban sikerült hatalmas hírverést csapni néhány bebörtönzött holocauszt-tagadó munkájának. Ezekban az országokban sokkal erőteljesebb az antiszemitizmus, mint Angliában, Hol­landiában, vagy’ éppen Magyarországon. Bizonyos vagyok abban, ha az első francia holokauszt-tagadókra a (szélsójbalos, rossz történelmi lekiis­­merettől gyötört értelmiség Párizsban nem perekkel, elbocsátásokkal, sőt fizikai erőszakkal (Faurissont egyszer még meg is verték) reagált volna, hanem kineveti őket, sokkal jobban jártunk volna. Szerencsétlen Feldmájer Péter akkora reklámot csinált a „Cion bölcsei”-nek, hogy a kiadó nem győzte az után­nyomásokat Mit akar csinálni az Interneten terjesztett holokauszt-tagadó iromá­nyokkal? Nekünk nem feladatunk a holokauszt-tagadóknak ingyen reklámot biztosítani Mélységesen antiliberálisnak tartom azt a szemléletet, amely abból indul ki, hogy „nekik,” vagyis az államhatalomnak meg kell védenie „minket, "vagyis a zsidókat. Nem félek, gyermekeimet ebben az országban nevelem, meg tudjuk mi magunkat védeni Tisztelettel üdvözli, Dr. Karsai László epvetemi tanár WuWlAiWuWuWjWü^WriV-i"-‘-i‘i..............««.....................********+**++ v***********************»»««********AAri*A«**^»^«A**W»

Next

/
Thumbnails
Contents