Newyorki Figyelő, 1997 (22. évfolyam, 1-8. szám)

1997-01-30 / 1. szám

NEWYORKI FIGVELÖ Megjelenik havonta XXII. évf. 1. szám -1997. január 30. Ara 2 dollár -MEGEGYEZÉS CHEVRONBAN Diplomáciai megegyezéseknek rendszerinti közös vonása, hogy általános elégedetlenséget váltanak ki. Ez hatványozott mértékben nyilvánul meg a most aláírt chevroni (Hebron) okirat esetében. Netanjahu azzal nyerte meg a választást, hogy a Peresz vezette Munkáspárt az ingatag béke reményében feláldozta Izrael ősi földjét. A mostani megegyezés sem követel kevesebb áldozatot Izraeltől. Vitathat­­lanul utat nyit a palesztin állam megvalósulásának és kilátásba helyezi további területek visszaadását azzal, hogy a végleges megállapodásnak 1998 őszéig meg kell történnie. A Likud-kormány konzervatív szárnya az okirat aláírásában árulást vél felfedezni, a baloldaliak viszont azt vitatják, hogy az aláírás körüli huzavona indokolatlan volt, az aláirás késedelme nem hozott eredményt. írásunkat azzal kezdtük, hogy megegyezések közös vonása az álta­lános elegedetlenseg. Jelenleg azonban az elégedetlenséghez a fájdalom érzése is járul. A fájdalom az igazságosság veresege miatt jeietkezett. Mint a történelemben szinte állandóan, az igazság azt kívánta volna, hogy a világ ebben az elkeseredett harcban Izrael mellé álljon. Ez a történelem folyamán sohasem történt meg, mert 1948-ban a nagyhatalmak nem az igazság elvén állva szavazták meg a zsidó állam megalapítását, hanem szégyenérzetüktől indíttatva, hogy hatmillió ártatlan ember kiirtását tétlenül nézték. Chevron mögött pedig a nagyhatalmak szemforgatása áll, hiszen jól tudják, hogy Izrael az arab tengerben végveszélynek van kitéve és ezideig még azt sem vitték keresztül, hogy Arafaték töröljék alapító okiratukból Izrael tengerbe fojtására irányuló törekvésüket. Ross, az amerikai közvetítő jóhiszeműségéhez nem fér kétség, viszont főnökének, Amerika elnökének űtmutatásait már naiv lenne johiszeműnek, hanem inkább szemforgatónak nyilvánítani, hiszen eddigi "béketörekvését" a kényelemszeretet és az olaj­­háborű kilátásai vezérelték, de nem a már említett szégyenérzet a világ legnagyobb államának a vészkorszakban tanúsított magatartása miatt. Netanjahu tehát nem tehetett másként. Engedelmeskedett a nemzetközi nyomásnak és aláírta az arafatizmus győzelmét jelentő megállapodást. Félreértés ne essék: nem állunk az izraeli túlzók oldalán, bár a Bib­liát mi is fennálló törvénynek tekintjük, de ellenezzük a jobboldali erőszakot. Gyulai Pál ismert epigrammájában hat istentagadó tudós vitatkozott egy csónakban. Az öreg révész hallván éveiket, kissé megbillentette a csónakot, mire a hat tudós ateista egybehangzóan így kiáltott fel: "Jaj Istenem !" Mi is azt ajánlhatjuk, hogy csak hasznos lehet, ha Izrael sorsáért zsoltárokat mondunk... UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK KOFI ANNAN WASHINGTONBAN Az Egyesült Nemzetek új főtitkára a minap bemutatkozó látogatást tett Washingtonban, ahol igen meleg fogadtatásban részesült. Többek között Helms szenátor, az UNO működésének leg­ismertebb támadója is tárt karokkal fogadta. Mindazonáltal a két napig tartott nemzetközi társadalmi esemény a pozsonyi ország­gyűlést juttatja eszünkbe: 'Életünket és vérünket, de gabonánkat nem..." Az Egyesült Államok közel egymilliárd dollát kitevő tagdíj­­tartozásának behajtása lebegett elsősorban az UNO-főtitkár szeme előtt, ebben a vonatkozásban azonban csupán ígéretekkel kellett megelégednie. Amerika a tagdijtörlesztést arra az időre halasztja, amikor a nemzetközi szervezet reformálása és költségvetésének, valamint személyzetének megszűkítése látható eredményeket fog felmutatni. Annan maga sincs ellene a reformoknak, de az anyagi háttér hiányát a jelenlegi működés elsődleges akadályának tekinti. A közeljövő fogja megmutatni, méltányolni fogja-e Amerika ezt az álláspontot és a tagdíjhátralék részletekben való törlesztésével kisegíti-e a főtitkárt mindennapi gondjaiból. FIGYELŐ HUNGARIAN PUBLISHING CO. 136 East 39th Street, New York,N.Y.10016 Prof.August Molnár POB 1084 American Hung. Fund New Brunswick NJ 08903- fedor -A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTER IZRAELBEN Találkozás a zsidó világkongresszus főtitkárával Kovács László külügyminiszter izraeli látogatása során megbeszélést folytatott Israel Singerrel, a Zsidó Világkongresszus (WJC) főtitkárával. A külügyminiszter tájékoztatta a főtitkárt arról, hogy a hazai zsidóság ügyében februárban megszületik a közalapítványról és annak működéséről rendelkező törvény, amely kielégíti a párizsi békeszerződéssel összefüggő kárpótlási igényeket. Kovács László informálta Singert a zsidó vagyonok ügyében folyó vizsgálatokról, amelyekről a svájciak Magyarországot is tájékoztatták, valamint az 1973-as svájci-magyar kormányközi megállapodás bizalmas jegyzőkönyvéről. A holocaust túlélőinek kárpótlása kapcsán Singer példaértékűnek nevezte azt, ahogyan a magyar kormány a zsidó vagyonok visszaszolgáltatását, a kárpótlás ügyét kezelte. Kovács László külügyminiszter Izraelben tett hivatalos látogatása után az alábbiakban értékelte megbeszéléseit: Izrael! kulcsszerepet játszó állam a Közel-Keleten, nélküle nem teremthető meg a térség békéje, biztonsága és stabilitása. Ugyanakkor Izrael jelentős befolyással bír a nemzetközi gazdasági és pénzügyi életre, s ez ugyancsak fontossá teszi Magyarország kapcsolatát Izraellel. A külügyminiszter megbeszélései során igyekezett ösztönözni a kétoldalú kereskedelmi forgalom növelését és a további izraeli tőkebefektetést Magyarországon, s kedvező visszajelzéseket kapott ebben az ügyben. Kovács László izraeli partnerével egyezményt írt alá a műszaki együttműködésről, amely lehetővé teszi, hogy Nyíregyházán létrejöjjön egy mezőgazdasági tanácsadó központ és izraeli pénzügyi hozzájárulással egy mintafarm. * * * N

Next

/
Thumbnails
Contents