Napi Hírek, 1935. április/2

1935-04-27 [0345]

o § A Budapesti Színészek Szövetsége által rendezett és a m. '. ir. pénzügyminiszter'ium 112.893/1934 IX. szamu rendeletével engedélye­zett tárgvso rspiték áorilis 27.-én megtartott sorsolásának eredménye a kö­vet ező: A négy üléses Balilla- gépkocsit nyerte a 16825 szám, a hét darabból álló szoba-bütorberendezést nyerte a 3107.9 ' kerékpárt nyer­tek: 16743. 2673.18$9,8468, aranytárgyat nyert' 23511. ezüst tárgyakat nyertek 1385,25404-Jmotoroskerékpárt nyertek":23367, 15547. Festményeket}, szobrodat, könyveket, színházjegyeket és autogrammal ellátott mftvészfenyképeket nyertek: 10894,1892.244$7,19333,27544,1220,551,28710,26562,2259, 7242.28131,17705,1418, ,1488,26157,1817.3614,24224,201^. 15376,2022^,605(5, 10263.29775,26894,7829,5959,8159.^ 6898.1540.1523,2260.25549,21889.2364317361 19329 .1940é,285o7,14á89,lÍ267; 15870,18941,13759.2^769 JÍ201.lfe^ 2051-5.4688,1459,4083.27788,15398 , 21995.l5ü96,7Ő20,2^444,Í4497,&82 9665, ? 4753,41-03,1265 10389,17275,12277,673,23415 ; Í576s'l2927 !l5726 ',2317a,940§, 7036.1799,14286,28685,12068,11225.20677,5800.152áé,28216.3940 24680 3110 888L24493, 26037,14156.24591,28956.10087,131-1-3. 22775,21516,2§928,10661, 22935, 13575, 77§8,68oé.a.04Ó.1452Í. 278§5,159&, 1221§.22CÖÍ,22303:13615, 4696.6420,lSÍ20.11521,2§19.1793.287ál,9308^16360 3714 1 &&i0,5954,8é76, 1311§.&75,26438 ? 18i:' 240,4 996,171-34,2^08 3 - 6^-00,22.^74,l7§68,18é59,lÍ48,4576,20§41,14^96,6Í29, 23745,16879 -1377,ll£8ü,30,5,20418.224é,272lá z l7Sá2,157 01,27744,25074,2^63, 9744,1636^,115^,28369.3119,6528,1079, á 067, 2Ő22.29§26.13^01,69Í8 s 176Ő0, 9682,19601,20755,3070,15996 2240Í,248Íl,25544,2éoiI,17459,lí660,í2338, 137^,18^ 22089,23623.29291, &8%133Ól.l7l&,47k,^^ 9 20807,7096.24374,12272,13961,25584,452-4.24159.19096.8325.2138,1189,4510, 13137,2745á.l239,1186,Í608.2Í501,10034,Í2691,£960,lé603.£929.Í5237 8852 14972,8640,23097,19606,3673,5087 24440,16770 16755,2056Ó.845Í,9434 3492 9204,10512,12179 25327-,17058,15081. ' A nyeremény ele május elsejétől 30.-áig vehet, k át a Budaoesti Színészek Szövetsége irodájában / V. Lipót körút 20/ délután 3-6 óra között. Bo/Bo M § B Ó m a .április 27 ./Magyar Távirati Iroda/ Olasz ország a több oldalról fenyegető háborús Veszéllyel szemben nem szűnik meg katonai ' felkészültségét hangoztatni* Rómában ma ünnepélyes keretek között taiv tották meg a hadsereg harcikocsi versenyét.amelyen nehéz mutatványokat hajtottak végre. A versenyt Óriási tömeg nézte yégig és arra meghívót kaptak a Rómában lévő külföldi katonai attasék is. A lapok bőséges tudósításokban számolnak be a világsajtó a..- :-o.^ -sX felháborodásáról a sorozatos abesszin támadásokkal és katonai készü­lődésekkel kapcsolatban és rámutatnak arra., hogy az egész világ helyes­nek itéli Olaszország eljárását a gyarmati béke megőrzése és a gyarmati lakók biztonsága érdekében„ Bl/Kn * J G r á Z­F április 27«/Bécsi Távirati Iroda/ A városi gázmű' és villamos-telep egy Ausztrián kivüli barnászénkisérleti gazositó-telepen kísérleti gázosításokat végzett'az Alpine bányatársaság bányáiból szár­mazó stájerországi barnaszénnel. A ki serietek azzal az eredménnyel jár­tak, hogy stájer barnaszénből megfelelő műszaki eljárások alkalmazásá­val a szabványoknak megfelelő teljes értékű városi világi tő és főzőgázt lehet előállítani.,. Az eredmények alapján azzal a gondolattal'foglalkoz­nak, hogy Grátban barnaszén-gázfejlesztő tolcpot létesítenek./MTI/ Bl/& n ** ORSZÁGOS LEVÉLTÁR , K szekció

Next

/
Thumbnails
Contents