Napi Hírek, 1935. április/2

1935-04-27 [0345]

M § Róma , április 27. /Magyar Távirati Iroda/ Olasz:, , körök­ből szorzott értesülés szerint' a romai értokczletro minden valószínűség szerint június 3.-án kerül sor. Az értekezleten előreláthatólag már' nem lesznek komolyabb ellentétek az ogyos tárgyaló államok között, mort minden súlyosabb kérdést,illetve azokat,amelyekben súlyosabb né­zeteltérés várható, már előre a rendes diplomáciai uton el akárják intézni. Igy azután remélik,hogy oz értekezlet a tervezett tiz^-napi tár­gyalás folyamán valóban meg fogja oldani a rábízott feladatot. Az olasz sajtó a hivatalos olasz politikai felfogásnak megfelelően hangoztatja,hogy a római értekezletet nem szabad általános problémákkal túlterhelni, mert annak feladata egyedül a dunai be nem avatkozási egyezmény létrehozása. Ezért a fegyverkozési kérdés csak soronkivül kerülhet szóba a római tárgyalások aIka Inával. Olasz politikai körök véleménye szerint egyébként a fegyverkezés kérdésében "nom is annyira a] ." '\ mint inkább az okozhat nehézséget, hogy ogyos államok, főleg"pedig Románia és Jugoszlávia/ csak fokozatos'fegyverkezést akarnak ongedelyezni s három lőszereit dunai államnak, ami egyáltalában non felel meg a nagyhatalmak intencióinak. Rámutatnak olasz körökben arra, hogy Ausztria folfegyvorzésére most van a legnagyobb szükség és ezért a kisantant^Jlláspontiának ilyon értelmű ' megváltoztatására kell rábírni. Nem tartjaK* egyébkent valószínűnek azt, hogy e t fölfcgyvGrzés kérdésében olyan foltétolckot állítsanak fcl,amolyok Ausztria - számára elfogadhatók ugyan.de Magyarország és Bulgária számára kevósbbé. Ezek alapján az olasz felfogás inkább! _ ,minti ; •M f V - 1 ^Sxn^^^y úji-dése- i&o/jté'xM' - iVll mm mm ^ o- § M i s k o 1 e,április 27. Szombaton délután féIhat órakor érkezett vissza Miskolcra " Sztehlik Károly vizsgálóbíró és Po­toczky Dezső törvényszéki orvosszakértő . A szihalmi tanitó holttesté­nek boncolásba sorá/n megállapitották ; hogy K'dbi Jánost ülőhelyzetben" érte a lövés. A golyó a "két tüdő között hatolt be és olyan á erős belső vérzést okozott, hogy azonnali orvosi segítség sem menthette meg életét. A lövés 30-35"centemétgr távolságból történhetett. A lö­vési csatorna f elülről-3-ef elé haladó. A golyó Fábi revolveréből^ származik. A boncolás eredménye amellett szól, hogy bűntény történt, de az orvossza ke rtő ezt mégsem tudta százszázalékos biztonságsai meg­állapítani; nincs kizárja a véletlen baleset vagy az ÖngyilköVá-ság le­hetősége sem. Gsik Pált és Kis Barnabást visszakísérték Szihalomra, ahol tovább folytatják kikérdezéseket. Mindketten megmaradnak amellett a vallomásuk mellett, hogy a tanitó meg akarta, nekik mutatni, mily en nagyszerű závára van r-c-volveréaek és -sközben' történt a szerencsétlen­ség* Kis kijelentette, hogy ha felakasztjákisem tud mást mondani,mint; Hbfí szer °' nűs ^^^ cris ^ g *° r ^ ' /MII./ o- § M í s k o I c,április 27. A királyi törvényszék Csorba-taná­qsa szombaton folytatta^tanukihallgatásókat a zálogházi bünperben. Hodobay Sándor polgármester arról tett vallomás t .hogy 19 3£-ben jutot­tak tudomására a visszaélések és azonnal intézkedett, hogy a vét­kes tisztviselők ne maradhassanak tovább állásukban. Utána a szakér­tők terjesztetnék elő véleményüket; délután több lényegtelen tanúval­lomás hangzott még el, majd az elnök a tárgyalás folytatását hétfőn r%gól 9 órára hala: sztottaMTI./ nD/L —————— r —,.'...„'„

Next

/
Thumbnails
Contents