Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1878

Tartalom a I. A mértani nézlettan tanítási módszere kapcsolatban a rajzzal. II. Tanügyi adatok. III. Tanári személyzet. IV. Tanterv az 187% tanévben. V. Az ifjúság érdemsorozata. VI. Statistikai táblázatok I. II. VII. A jövő tanév megkezdésére vonatkozó értesítés. Az erkölcsi viselet jelzésére: l = jó; 2 = szabályszerű. A tanulmányi előmenetel jelzésére: jeles, jó, elégséges, elégtelen. g. k. görög katholikus; helv. v. — helvét vallásu; ág. v. -ágostai vallásu; héb. ^ héber; a tómai katholikus ifjak vallása nem jeleztetik. 1 == jeles; 2 jó; 3 = elégséges; 4 =' elégtelen; ism. == ismétlő; v. m. = vizsgálatlan maradt. A sorozatban használt tanjegyek Rövidítések magyarázata.

Next

/
Thumbnails
Contents