Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 8. 1588—1597 (Bp., 1883)

MONUMENT 1 HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. HARMADIK OSZTÁLY. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK, BUDAPEST. A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) 1 8 8 3.

Next

/
Thumbnails
Contents