Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 8. 1588—1597 (Bp., 1883)

MONUMENTA COMITIALIA BEGNI HUNGÁRIÁÉ. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLEKEK TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL. A M, TUD, AKADÉMIA TÖRT. BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI D K FRAKNÓI VILMOS A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS FŐTITKÁRA. NYOLCZADIK KÖTET. 153S—1597. BUDAPEST, A M. TUD. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.) 1 88 3.

Next

/
Thumbnails
Contents