Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 2. 1537—1545 (Bp., 1875)

MONUMENT A COMlTíALIA HEG NI HUNGÁRIÁÉ. MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK TÖRTÉNETI BEVEZETÉSEKKEL. • A M. TUD, AKADÉMIA TÖRT, BIZOTTSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr, FRAKNÓI VILMOS A M. TUD. AKADÉMIA RENDES TAGJA ÉS OSZTÁ LYTITK Á R A. MÁSODIK KÖTET. (1 & 3 V — 15 4 5. ) BUDAPEST, H A T Ii MOE. I 8 7 5.

Next

/
Thumbnails
Contents