Králik István: Laboratóriumi és fizikai alapismeretek (Irat- és könyvkonzervátor tanfolyam jegyzetei 3. Budapest, 1960)

I. Laboratóriumi alapfogalmak

202/19^0, zetünk, ha a lab-ratóriumct földszinten, vagy megfelelő világi­tásu alagsorban tudjuk elhelyezni, terhelési problémák ilyenkor legtöbbször nem merülnek fel, további előny pedig, hogy a labo­ratórium alatti helyiségekre sem kell különösebb tekintettel lennünk, A laboratóriumban elhelyezett műszaki berendezések, alagcsövezések ugyanis szükségszerűen magukkal hozzák a csőre­pedések, műszaki hibák fokozottabb lehetőségét. Egy esetleges beázáskor, lefolyóeltömődéskor komoly károk keletkezhetnek, ha a laboratórium alatti helyiségekben pl„ értékes iratanyagot raktároz­nak. Erre jó előre hívjak fel az épületgondnokság figyelmét és legyünk tekintettel a hely kiválasztásánál is, Az alapterűlet megadósánál bánj i; ok bőkezűen , mert a la­boratóriumok már csak tűzrendésze ti szempontból sem lehetnek túlzsúfoltak,, Különösen az asztalok és gépek között biztositsunk legalább 1,5 méteres területet, egyrészt, hogy az e^y es munkai­helyek körüljárhatok legyenek, másrészt, hogy tűz esetén a he­lyiséget gyorsan el lehessen hagyni. Arra is gondoljunk, hogy legalább egy, a laboratóriumtól elkülönített, de ajtóval összefüggő szoba álljon rendelkezésűnk­re, .ahol Íróasztali ttunkat, Iradalmasást vagy adminisztratív mun­kát is végezhetünk. Vilftftitás : Természetes és mesteirséges világi t ás r ól kell gon­doskodnunk,. Az előbbit az épület adottságai nyújtják,, A túlzott nyári napsütés ellen az ablakok közé felszerelt függönyökkel vé­dekezhetünk, A helyiség belsejében az ablakok elé felszerelt függönyök tűzrendészet! okok miatt nem célszerűek., mar számos labor-tüznek veit okozója a munkaasztal közelében lévő belső függöny,. Laboratóriumi célokra legjobban beváltak az ablakok kö­zötti roletták, A mesterséges világitás legyen egyenletes és árnyékmentes. Tehát ne egy központi helyről adjunk erős megvilágítást, hanem a mennyezeten több helyre elosztva alkalmazzunk tejüvegburás gömb­lámpákat, Nagyon jól beváltak az utóbli időben erősen elterjedt napfény csövek, A kék és sárga csövek párositásával a természetes napfényhez hasonló árnyékmentes világítást lehet elérni, A nap-

Next

/
Thumbnails
Contents