Králik István: Laboratóriumi és fizikai alapismeretek (Irat- és könyvkonzervátor tanfolyam jegyzetei 3. Budapest, 1960)

I. Laboratóriumi alapfogalmak

Laboratóriumi alap fogalmak, Mint minden munkakörben dolgozónak, ugy az irat-könyv res­^áló és konzerváló szakember részére is biztositani kell a e Sfelélő munkafeltételeket,. Ezt szolgálják a különböző labera­éí iumok t A laboratórium felépítésénél abból a gondolatból kell ^üdülnünk, hogy a feladatok természeténél fogva munkahelyünkön ge ü sokrétű problémák megoldására kerül sor. Ezek legtöbbször * ö sen műszaki jellegűek és számos kémia-fizikai előfeltételt ^aak/Laboratóriumunk berendezésénél tea át már induláskor ve­Ötik figyelembe ezeket a tényezőket, mert a kezdetben rosszul ^Választott alapfeltételek a későbbiek során nem változtathatók Laboratóriumi helyiseink megválasztásakor hangsúlyozottan l °^unk figyelemmel arra, hogy mig a munkahelyek legtöbbje egy elégés átköltöztetéssel minden további nélkül megváltoztatha­b6 > ez a restauráló laboratóriumoknál a véglegesen beépített mü­Ö2a ki berendezések miatt sokszor teljesen lehetetlen, vagy csak ^on nagy költséggel hajtható végre. A kövétkez5kben meg kell te ^t ismerkednünk azokkal a műszaki, kémiai, fizikai és nem ^oisó sorban életbiztonság! alapfeltételekkel, melyek szüksége­ik ahhoz-, hogy egy levéltári-k6njvtiri restauráló és konzerváló oratórium eredményesen elkezdhesse működését. AJ.aborató.rium céljait s-olgá^' Helyisógok kiválasztása ag ép ülotbto,. Helyiségeink, ha csak egy mód -;CA rá, északi, észak-^ugati, V-*5y Dyugatíi fekvésű ok legyenek, mert a ayfctí ttspstifcéfl és hőaeg . ^héz védekezni és anfilt majd a későbbiekben látni fogjuk, ** 4 *0a müveletet 20 C-on vagy az a] a t l-l hőmérsékleten kell vég ez­Ha nagyon meleg a laboratórium, mesterséges hűtésről is g'n­° 8 ^odüi kell, ami költséges, ügyeljünk ftrra is, h,jy a fcc'ém a később beszerzésre és te le 2erelésre kerdl ő gépek, 111« műszerek súlyát kibirje 3b!:«n 1 kérdésben feltétlenül beszéljünk statikussal is, Kedvező a hely-

Next

/
Thumbnails
Contents