A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár plakátjai, 1945 előtt, Miskolci nemzeti Színház

1904 • Miskolc, Nemzeti Színház - A nők barátja (284 mm x 398 mm)

jYíarkovics jYíargit, ffircöy Jéla és Rátkai jYíárton bucsufellépte. Leszállított helyárakkal.jTN» — HEMZEJiaSZIhlHÍZ Miskolcz, szombaton, 1904. xnárczius 26-án aaaUk; rr SZEMÉLYEK) De Ryons — De Montegre — De Simrose — De Targetes — De Chantrin — Leverdet — — Füredy Béla X — Sik Rezső X — Kovách Lajos X — Virágh (enő X — Jankó János X — Rátkay Márton X Leverdetné — — — — — S. Molnár Vilma Jane de Simrose — - — MarkOVÍCS Mar ff it Hackendorf kisasszony — — — Kondrát Ilona Leverdet Balbine — — — - Ráskay Emilia József — — — — — — Tábori Imre Inas — — — — — — Káldor Dezső Történik az I-ső és V-ik felvonás Leverdetnél, a H-ik, Ill-ik és IV-ik Simrosenál, falun. Alsó- és középpáholy------­Felső páholy--------------­Támlásszék I— IV, sor — h V—Vili. „ ­7 K. — f. (3 frt 50 kr.) h " n (2 i) i, I « 80 w ( I, 90 H I w 40 n ( „ 70 i, Támlásszék IX—XI. sor------­I X. 20 f, (60 kr.) „ XII—XIV. „-------„ 90 „ (45 „ Emeleti zártszék I. sor-------„ 80 „ (40 „ w ii II IV. n r ?0 „ (35 n Számozott állóhely II. emelet-------41 iill. (20 kr Számozott karzat--------------------41 „ (20 „ Karzati állóhely---------------— 30 „ (15 „ Gyermekjegy------------------------- 40 ,. (20 „ Így színi ap Ara 20 fillér. Jegyek válthatók d. e, 9-12 óráig, d. u. 3—5 óráig a színházi pénztárnál. Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor mm MW»»«». * < 1 <am".a*w ■wiwi’Wi .... i ^■■1» II—mww—WJIW—. jiwiw -u. ,i w-i-imui. mii mi. i n.i^piaa—J 111.4 j. i. > t.i.rw in—i a.mij lutmvw i a i _ :-u_ íjaMumt..!!! mn>rrai>> i- ._,uu4 »■» m i ■■■ c~n -ii«-»r^TL itini ,-.- ■ Ttrr mi ■. -14 im ­Az egész héten szinrekerüiö darabok bármely eladására jegyek kaphatók a színházi pénztárnál. Kezdete fél 8 órakor. Holnap, vasárnap 1904. inárcdus 27-én két előadás: Délután 3 órakor fél helyárakkal, ingyen gyermekelőadásul Síékrljr Ann» bucswtelléptével Este 7 és fél órakor leszállított hely árakkal' SZÁNTHÓ GÁSPÁR és n kn rszemélyzet juta tóm játékául • és az egész személyzet bucsutelléptiver. Vándorlegény. ÄÄ“Wäni.“W^ Nagy operette. Népszínmű. Tisztelettel: a színtársulat. Forster, Klein és Ludvig Miskolci, 176-ik előadás. Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Dumas Sándor. Fordította: Kürti Emil.

Next

/
Thumbnails
Contents