A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár plakátjai, 1945 előtt, Miskolci nemzeti Színház

1909 • Miskolc, Nemzeti Színház - A győztesek (298 mm x 430 mm)

Miskolczi Nemzeti Színház “ -- _ Jöénybérld 41-lk szám. 9 9 páratlan bérlet 21-ik szám. Színigazgató: PALÁGYI LAJOS. ' Ma csütörtökön, 1909 december hó 2-án: Újdonság I Itt először! Újdonság I Dráma 4 felvonásban. Irta: Emil Fabré. Fordította: Gábor Andor. Rendező: Palágyi Lajos. Daygrand__ ______ __________ Julien, fia__________________________ __ Dreyer René, orvos Daygrand veje______ Yesselot Claude, sógora__________ ... Ver nőd______ __________________ __ Lepríeud ____________________________ Firmiani______ __— _____________ Revel I Tilloye J Daygrand alkalmazottjai Palágyi Lajos Gedő Gusztáv Stella Gyula Doktor János Somiár Zsigmond Szilágyi Ödön Fodor Oszkár Siklósi Lajos Hegyesi Nándor André, inas __ __ Tiitkár ... Daygrandné ______ Pau'ine, Dreyer felesége. Vernodné__ __ __ . Halloniné__ ______ Izabella______ __ . Odette _ __ __ . Marie, szoba'eány__ Farkas Mihály Kerekes Jenő Vécsey Ilon Szohner Olga A. Nagy Vilma Hegyesiné K. Valér Greguss Margit Serfőzy Ilonka Szelényl Hona Történeti színhely: Párizs. Daygrand lakásán. Idő: jelenkor. Rendes helyárak Alsó- és középpáholy 10 kor. — Kis páholy 7 kor. — Felső páholy 6 kor. —- Támlásszék I. sor 3 kor. Támlásszék II—IV. sor 2 kor. 4G f. — V—X. sor 2 kor. — XI—XIV. sor 1 kor. 80 ■ fi]]. — Emeleti zártszők I. sor 1 kor. 20 fill. — II—IV. sor 1 kor — Állóhely az erkélyre 80 fill. ■ Diák- és Gyermekjegy 80 fiit — Karzati ülőhely 80 fii. Karzati állóhely 40 fill. Egy szinlap ára a pénztárnál 20 fill. Látosöv.k a jegy szedőknél 50 fillérért kaphatók. 1 Jegyek válthatók délelőtt 1O—12-ig és délután 3—5-ig a színházi pénztárnál. Pénztárnyitás 7 érakor. Kezdete fél 8 órakor. A nézőtérre a t. közönség tűzrendészet! szempontból csak esernyő, felöltő és bot, a hölgyek kalap nélkül mehetnek be. A közönségnek a ruha­tár rendelkezésre áll. Ruhatári árak: felöltő 20 fill., kalap, bot, esernyő 10 fill. Ruhatári bérlet egész idénybérletre 12 K. Félidénybérletre 8 K. Holnap pénteken, 1909. évi december hó 3-án Újdonság. Itt másodszor« Újdonság. A GYŐZTESEK Dráma 4 felvonásban. Irta: Emil Fabré. MAsor; Szombaton 4-én-Katalin Vasárnap 5-én este Katalin. Klein és Ludvig könyvnyomdája Miskolcz.

Next

/
Thumbnails
Contents