A Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár plakátjai, 1945 előtt, Miskolci nemzeti Színház

1891 • Miskolc, Nemzeti Színház - Negyedik László (290 mm x 411 mm)

PV* Dobsa Lajos történeti drámája a budapesti nemzeti szinház műsoráról. Népelöadás felére leszállított helyárakkal! MISKOLCZI SZÍNHÁZ^ Pénteken, 1891. évi november hó 6-án népeíőadásul, telére leszállitotthelyárakkal adatik Történeti dráma 5 felvonásban. Irta Dobsa Lajos. (Rendéző Bihari.) Első felvonás: »Romboló szerelem.« — Második felvonás: »Téritő szellem.« — Harmadik felvonás: »Szív és ész.« — Negyedik felvonás: »A tüzpróba. — Ötödik felvonás . »Vérmenyegző.« SZEMÉLYEK: Negyedik László, magyar király — — — Könyves Édua, kun herczegnő — — — — Kissné Breznay A. Árbuz, Édua testvére ) , c, — — Vesselényi Tártul, Édua rokuua j ‘"n - - Bor«™ Kemenche, száműzött kun főnök a tatárföldön — Bertalan Myze,-kikeresztelkedett arab, tanácsos, utóbb nádor Bihavy * Ayda.íMyze húga, mohamedán hitű — Dániel, Ayda oktatója •— — — Togur, pogány jósnő Kemenche zsoldjában Iy^DCZ’ j magJ»r kalandorok __ _ Ladom ir — — Kópián János, magyar föúr Egy táltos — — Biztos — — Oláh vezér — — VIOj Éiiua hölgye — Kabó, Árbuz fegyvernöke K un parancsnok — Kunná, Ayda hölgye — Egy hölgy Ayda kíséretében Pokorny Sághy Nagy Gy. Benedek Molnár^ SzepessyTEmiiia Nagy Gy. Arday A. Bihariné Havassy A. Bogyó Ilonka Kunossy Nikó Lina Homokay G. Lélek Etelka Magyarok. Kunok. Nép. Történik az első felvonás Édua és László sátorában. A második felvonás a bihari erdőkben, Édua sátorában. A harmadik felvonás a bihari erdőkben, László táborában. A negyedik felvonás Nagyváradon, a csatatéren, Éúua sátorában. Az ötödik felvonás Ayda sátorában Körösszegnél, 1290. jul. 10. HELYÁRAK : Alsó- és közép-páholy 2 írt. — Felső-páholy 1 frt 25 kr. — Támlás-szék 60 kr. — Zártszék a hét első sorban 40 r., a többi sorokban 30 kr. — Emeleti zártszék 25 kr. — Számozott állóhely 25 kr. — Földszinti állóhely 20 kr — Karzati zártszék 5 kr. -- Katona-, diák- és gyermek-jegy 15 kr — Karzat 10 kr. — Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr. Jegyek előre válthatók d. e. 9—12-ig, d. u. 2 órától az előadás végéig. ZEäZezcLete 7 órakor. Holnap, szombaton, november hó 7-én, páros bérletfolyamban : HOFFMANN MESÉI. Nagy operette 4 képben. "■“t 4 ) H Le.gközelebbi ujdonságT A FENELEÁNYOK Legújabb énekes bohózat & fővárosi színkör műsoráról. MŰSOR : Vasárnap, nov. 8-án : »Katonás kisasszony«, o pere. te. — Hétfőn, november 9-én : népelőadásul felére leszállított helyárakkal >A tücsök«, életkép.— Kedden,nov. 10-én: »Boccacció«, nagy operette. —Szerdán, nov. 11-én: »Kean» Edmund“, színmű. —Csütörtökön: nov. 12-én először: »Feneleányok“, énekes bohózat. — Pénteken, nov. 13-án: népeíőadásul felére leszállított helyárakkal : »Koldus diák* nagy operette — Szombaton november 14-én: a helybeli kát h. uőegylet hangversenye, rendezve a nőegylet által. — Vasárnap, nov. 15-én: először Jani és Juozi, énekes bohózat. (Jani Sziklay, Juczi Margó Zelma.) — Hétfőn, lovember 16-án, népeíőadásul, felére leszállított helyárakkal: »Korona és vérpad,« történeti dráma. Irta Dumas S. — Kedden, nov. J. 7-én : »Bőregér.« operette. — Szerdán, nov. 18-án először: ,A rendjel,“ franczia vígjáték. — Csütörtökön, nov. 19-én először: >A harag,« Dáluoky Nagy Lajos vigjátéka. Ezzel: »Szép Galathea,« operette. — Pénteken, nov. &>-án, népeíőadásul, felére leszállított helyárakkal: »Harmincz év egy kártyás életéből,« dráma. — Szombaton, nov. 21-én : »Gasp ároné,« ope­rette. — Vasárnap, nov. 22-én : »Szép Heléna,« operette. — Hétfőn, nov. 23-án, népeíőadásul, felére leszállított helyárakkal: »A czigány.“ —- Kedden, nov. 24-én : »Pepita,« operette. — Szerdán, nov. 25-én : »A megboldogult.« vígjáték. — Csütörtökön, nov. 26-án először: A társadalom támaszai, Ibsen Henrik színműve,— Pénteken, nov. 27-én, népelőadásul, felére leszállított helyárakkal: »Fenegyerekek,« énekes bohózat. — Szomba­ton, nov 28-án, Halmayné felléptével: »Nebáu tavi rág, operette. — Vasárnap, nov. 29-én. Halmayné felléptével: »Náni,« népszínmű. — Hétfőn nov, 30-án. népelőadásul, felére leszállított h énekes bohózat. szerzett • » Forster Rezső könyvnyomdája Miskolczon. (B. á L.._______ Í Tisztelettel IzXXX®, színigazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents