Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XI. Budapest 1927.

MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADATTÁR SZERKESZTI : ZSINKA FERENC. XI. ÉVFOLYAM. E FÜZETET TAGJUTALÉK GYANÁNT MIN­DEN TAGTÁRSUNKNAK MEGKÜLDÖTTÜK. KÖ­VETNI FOGJA EZT EBBEN AZ ÉVBEN FOLYTA­TÓLAGOSAN HÁROM FÜZET. A KÖVETKEZŐ FÜZETEKET CSAK AZOKHOZ JUTTATJUK EL, AKIK BEFIZETETT TAGDÍJUKON FÖLÜL A MELLÉKELT CSEKKLAPON 1 (EGY) PENGŐT A TÁRSULAT PÉNZTÁRÁBA BEKÜLDENEK. NEM TAGOK 4 (NÉGY) PENGŐÉRT RENDELHETIK MEG A NÉGY FÜZETET. CSEREPÉLDÁNYT, TEKINTETTEL A ZÁRT MEGJELENÉSI PÉL­DÁNYSZÁMRA, NEM ADHATUNK. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR PROTESTÁNS IRODALMI TÁRSASÁG. 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents