Magyar protestáns egyháztörténeti adattár I-XV.

Contents