Hirek a Magyar Népi Demokráciából, 1954 (7. évfolyam, 3-52. szám)

1954-01-16 / 3. szám

BARÁTOK KÖZÖTT A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének öttagú küldött­sége járt a Román Népköztársaságban, Vajdai Lajosné buda­pesti titkár vezetésével. Tizenkét napig tanulmányozták a román nőbizottság munkáját, hogy jó módszereikét itthon is felhasz­nálhassák. i — Sok kedves élménnyel, tapasztalattal gazdagon érkeztünk haza — mondja Vajdai Lajosné. a küldöttség vezetője. ■— Megható az a bőkezű és féltő gondoskodás, amellyel a ro­mán kormány és az egész ország körülveszi a gyermekekeit. A csodálatosan szép Üttörőpalota és az Üttörőszínház tengernyi örömmel várja őket. A palota a királynőé volt. Ott most min­den a gyermekeké.. A meseteremben királyi trónon ül a mese­mondó, s ia gyermekek a királyi zsámolyokon, puha állatbőrökön ülve hallgatják a meséket. A falakon meseképek, faragott házi­kók, mesefigurák, festmények. A román és szovjet népmesék mellett a magyar gyermekek számára megjelenítették „A kis­kakas gyémánt félkrajcárja“ című bájos népmesét is. ■— A fenyőünnepre meg valóságos mesevárost építettek az Athéne-szálló előtti téren. Középen hatalmas, feldíszített fenyőfa, köröskörül (fából) mézeskalácsházak, patkóbejárattal, fenyő­erdők között mesefigurák: Piroska és a farkas, szabadtéri szín­pad. Vidám és gazdag volt a román gyermekek karácsonya. A bukaresti Május 1. kórházban is láttuk, hogy milyen szeretet­tel veszik körül a gyermekeket. Az első emelet falai és bútorai derűs, világoskék, a második emeleté halványzöld, a harmadik emeleté halványsárga színűek. A kis betegek kultúrtermébe lépcső helyett lejtős feljárat vezet és itt az orvosok soha nem „félelmetesek“. Játszanak és meg is barátkoznak a gyermekek­kel. Így sokkal gyorsabb a gyógyulás. A kórház mellett működő nőbizottság tagjai pedig felkeresik és megnyugtatják az aggódó szülőket. — De nemcsak a gyermekeket, hanem a nőket és az anyá­kat is hasonló gyöngédséggel és segíteni akarással veszik körül. A küldöttség járt többek között Bot községben, a December 21.

Next

/
Thumbnails
Contents