Hirek a Magyar Népi Demokráciából, 1954 (7. évfolyam, 3-52. szám)

1954-01-16 / 3. szám

A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE-TÁRSADALMI EGYESÜLET ' * Célkitűzésünk: segíteni a külföldön élő magyarságnak SEGÍTSÉGÉRE kívánunk lenni a külföldön élő magyaroknak itthoni ügyeik intézésében: Kívánatra eljárunk a magyarországi hatóságoknál külföldön élő honfitársaink ügyében ; okmányokat szerzünk be ; fel­kutatjuk itthon élő rokonaikat és megteremtjük velük a kap­csolatot ; ismertetjük az eljárás módját állampolgársági és hazautazási ügyekben ; lebonyolítjuk honfitársaink örökösö­dési ügyeit. TÁMOGATJUK a külföldön élő magyarság egyesületeit kultu­rális programinjaik megszervezésében: Az egyesületeknek és bárkinek, aki hozzánk fordul, segítsé­gére vagyunk könyvek, színművek, kották, hanglemezek és folyóiratok beszerzésében és kiszállításában. Szívesen adunk felvilágosítást kultúrába kérdésekben. TÁJÉKOZTATNI KÍVÁNJUK külföldre szakadt honfi­társainkat a magyar nép kulturális és társadalmi életéről, munkájá­nak eredményeiről: „Hírek a magyar népi demokráciából“ címmel hetenként sajtótájékoztatót adunk ki, hogy ismertessük honfitársainkkal népünk életét, hazánk eseményeit. Ezt a sajtótájékoztatót ingyen megküldjük valamennyL«á|^ktédő honfitársunknak. Működésünkkel, melyért semmiféle ellenszolgáltatást sem kívá­nunk, meg szeretnénk mutatni, hogy számünkra minden becsületes magyar ember drága, bárhová sodorta is a sorsa. Ezért, ha úgy érzi, hogy bármiben is a segítségére lehetnénk, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Mindig a legnagyobb készséggel fogunk rendelkezésére állni. MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE Budapest 62. P. 0. B. 292.

Next

/
Thumbnails
Contents