Magyar Herald, 1997 (3. szám)

1997 / 3. szám

1997 - Issue 3 MAGYAR HERALD PAGE 3 IN MEMÓRIÁM REV. EMERY S. JUHASZ 1923-1997 The Rev. Emery S. Juhasz, who im­migrated to the United States in 1948 to escape Communist rule in his native Hungary, came to Cleveland in the sum­mer of 1956 as pastor of the West Side Hungarian Evangelical Lutheran Church. A few months later, he welcomed more than 75 refugees of the 1956 Hun­garian Revolution to the city, helping them find jobs and housing. In 1956, Rev. Juhasz began conduct­ing Hungarian-language church ser­vices on the radio in Cleveland and serv­ing as secretary of the Hungarian Con­ference of the United Lutheran Church in America/Lutheran in America. He continued those duties after retir­ing from his pastorate in 1991 and mov­ing to what had been his vacation home in Hide-A-Way Hills, a gated community outside of Lancaster, Ohio. Rev. Juhasz served churches in Port­land, Oregan, Gifford, Ohio and Buffalo, New York, before coming to Cleveland. From 1963 to 1991, Rev. Juhasz was editor of the Eros Var, a monthly Hun­­garian-Lutheran publication. He belonged to the Magyar Club, while living in Cleveland. Services were held at the West Side Hungarian Evangelical Lutheran Church, 3245 West 98th Street, Cleve­land, on November 22, 1997. Rev. Juhasz is survived by his wife Edna (nee Papp), 3 children and 2 grandchildren. Festive Dinner Honoring Dr. Dezső Ladányi Our Cleveland Magyar Club held a great and impressive dinner in honor of our Club's historian, Dr. Dezső Ladá­nyi, on November8,1997 at the Buda­pest Restaurant. The invocation was pronounced by the editor of the Ma­gyar Herald. Frank Dobos, president, eloquently spoke about all the great accomplishments of the celebrant, former president and hard-working of­ficer of the Club throughout almost the entire history of the Club. Then the cel­ebrant was presented a silver-plate from the Club by the president and Ruth Toth, treasurer. More than one-hundred attended the excellent celebration. Due honor was given in dignified formalities to the well-deserving cele­brant; one of the greatest ones in the 73-year long history of the Cleveland Magyar Club.- Ad multos annos! -Ruth Toth, Dr. Dezső Ladányi, Alice Ladányi, Dr. Stephen Szabo, Frank Dobos Recently Passed Events The ITT-OTT Hungarian Fraternal Asso­ciation held its 30th Annual convention from august 16 to 23 at Zalesky (OH). A Magyar Hét minden esztendőben - és ezéven is - kiemelkedő eseménye volt ameri­kai magyar életünknek. (Mozgató lelke kezdettől fogva a mi Böjtös Lászlónk a mi diaspóránk sikján. Magyar Clubunk több izbeni elnöke, lelkes építő munkása, a Ma­gyar Köztársaság helybeli tb. konzula, városunk nyugati és keleti oldalán ékeskedő 2 református templomunknak építőmérnöke. Sajnos az evévi ITT-OTT konferenciáról hazatérőben Böjtös László és Dr. Borándi Gyula vendég előadó autóbalesetben súlyos sérülést szenvedtek és Borándiné életét vesz­tette. Az ITT-OTT Baráti Közösség, valamint a Magyar Club, szörnyű megdöbbenéssel vette a lesújtó hírt. A két férfi hosszú kórházi tartózkodás után teljesen felépült. Ez a döbbenetes hír felemelő része. Lapunk részvét írására jöttek a következő sorok: „Nagyon köszönöm, hogy rámgondoltál testi és lelki nyomorúságom idején. Ezt az egész helyzetet, ami velem történt megérteni nem, csak elfogadni tudom. Ugyanúgy fogadom az Isteni kegyelmet, mely életre ítélt. A második kórház, a Cleveland Clinic-i létem első napjaiban hozzám került a,, Vetés és aratás" evangéliumi folyóirat. 97/1 száma Kopár hegyoldalon két felfele néző ember és a 25 zsoltár 3-4 verse: „Utaidat Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy Szabadító Istenem!" Ezzel indultam vissza az életbe... Pap-gyermeknek a tollából az élet miszti­kus útján a fenti szavak mindannyiunk szá­mára életetadó üzenetet közölnek! (Kétnyelvű olvasóink birtokában és helyszűke miatt egy nyelven közölve.)

Next

/
Thumbnails
Contents