Magyar Herald, 1991 (1-2. szám)

1991 / 1. szám

Page 2 MAGYAR HERALD 1st QUARTER, 1991 ilîa^iiar (Elith of (fiTttelattï» OFFICERS 1990—1991 PRESIDENT Dr. István J. Tóth 25869 Euclid-Chagrin Pkwy Richmond Hts., OH 44143 VICE PRESIDENT Frank Dobos 4140 Diane Fairview Park, OH 44126 SECRETARY Veronika E. Ilyes 5656 Cherokee Road Lyndhurst, OH 44124 TREASURER Lillian Kautzky 5663 Brecksville Road Cleveland, OH 44131 DIRECTORS 1991 William Köteles Dr. John Palasics Ted Bolla 1992 László Bojtos Lewis Robinson James L. Hudak 1993 Ella Kish Emery J. Szabo Theodore Tóth HISTORIAN Dr. Dezső J. Ladányi AUDITOR George Csatáry EDITOR Magyar Herald Dr. Stephen Szabó Dr. Tóth István tapasztalatai Magyarországon — Tíz élet-fontosságú kérdésre tíz korszak-alkotó felelet — (Részletek Magyar Clubunk elnökének a 30. Jubileumi Magyar Világkongresszuson tartott előadásából.) Mi a megmaradt érdeklődés Ma­gyarországon a marxizmust iránt? Már az sem érdekli őket, hogy mi ment rosszul a marxizmusban. Hanem most már főleg az iránt érdeklődnek, hogy milyen gyorsan tudnak átmenni a szabad piac irányú gazdaságba. Megérthetően legtöbb ember türelmet­len és így az életszínvonal emelését nem a valóságnak megfelelően, hanem túl gyorsan akarják felhozni és ez az egyik oka a nagy bizonytalanságnak. New members: Our Board of Directors at its January 11th meeting approved the applications of the following new members to our Club: Gerald Unger, Julius Sedens­­ky, John Bibbo and Iván Kovács. By the provision of our By-Laws, after the publi­cation of their names, they are full-pledged members in our Cleveland Magyar Club. Hearty welcome and God’s speed! Re­garding membership applications, details of all our events and reservations you may call Veronika E. Ilyes, secretary on phone: 461-4126. H. H. H. (Continued from Page 1 ) soon — unfortunately — the greatest historic possibility will be lost forever! An important quotation from Scott Heron is indeed to the point: “Hungary’s burdens are too many and too great to just wish away. But Hungarians aren’t likely to give up. They will figure a way out of their difficulties. Just like they’ve always done.” Editor’s suggestion. — Let Cleveland Magyar Club take a lead in a movement for debt-relief for Hungary. That little Nation is burdened by the highest per capita national debt of $21 billion. If U.S. can write off part of Peru’s 20 billion debt for her cooperation in the drug-war, why can’t Hungary receive the same, or maybe even debt-forgivness, for a yet greater his­toric roll: removal of the Iron-Curtain?! Mivel támassza alá az új kormány Magyarország újjáépítését? Sajnos ez senkinek sem világos azok közül, akiknek beszéltem. Úgy néz ki, hogy a kormányból még idáig hiányzik a megfelelő képzettség, szer­vezettség, és vezetőképesség. Milyen mértékben ismeri fel és fej­leszti a magyar kormány sajátos geo­politikai adottságát, hogy újra megte­remtse pénzügyi és kereskedelmi köz­ponti szerepét Közép- és Kelet-Euró­pában? Véleményem szerint, ez egy olyan fontos lehetőség, amelyiken a legsür­gősebben kellene rávilágítani és kifej­leszteni egy könnyen megérthető és aggresszív, de keresztül vihető progra­mot — talán a Japán MITI módjára. Milyen erősek, népszerűek és képvi­seletnek a mostani politikai pártok? Ha igénybe vesszük, hogy mit mon­danak az emberek és megnézzük, hogy kik és hányán vettek részt az utolsó választásokon, akkor sajnos úgy néz ki, hogy eddig egyik párt sem tudott olyan végső célokat kitűzni, amelyek a szavazók nagy rétegét meg­mozgatná és magához vonzaná. Mennyire versenyképesek, moder­nek és eredményesek a magyar gyárak és üzemek? Majdnem mind azoknak az üzemek­nek, amelyeket meglátogattam, szük­ségük van jelentősebb technológiai modernizálásra, üzem-biztonsági és környezet védelmi feljavításokra, és megszüntetni a jelenlegi üzemi és iro­dai dolgozók munkájának eredmény­telen gyakorlatát. Az előírt fizetés eme­léssel felvett emberek a vezetőket nem tisztelik és a munkájukat nem becsü­lik. Ilyen okok miatt a legtöbb magyar termék a világ piacon nem versenyké­pes annak ellenére, hogy fizetésük csak egy tizede a nyugati fizetéseknek. Mennyire eredményes az új magyar kormány szerepe és vezetőképessége a

Next

/
Thumbnails
Contents