Magyar Egyház, 2006 (85. évfolyam, 1-4. szám)

2006-01-01 / 1. szám

2. oldal MAGYAR EGYHÁZ "MA, HA AZ Ö /ZAVÁT HALLJÁTOK ..." Rovatvezető: Ft. Demeter Andor, Püspök “Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. ” Római levél 8:28. Tudjuk, hogy milyen nagy fontossága van az ismeretnek, tudásnak. Különösen a harmadik évezredben feladatszerű köteles­ség az ismeretkör bővítése. Társadalmi igény az is, hogy az embe­rek ne maradjanak tudatlanságban. A minőségi munkateljesítmény érdekében minden munkakörben elengedhetetlen követelmény a szakmai ismeret, tudás. Igénk első szava is így hangzik: “tudjuk”. Itt azonban nem humán, vagy reál tudományos ismeretről, hanem a hitéletre tekintő tudásról van szó. És erre a lelki hitéletre vonatkozó hittani ismeretre éppen olyan nagy szükség van, mint a mindennapi életben a tu­dományos ismeretre. Ki mondja ezt a bizonyságtevő hívő lelkű apostol, aki ismeri az Urat. Aki öröméne vagy bánatában is az iránti engedelmességben teljesíti akaratát, mert tudja, hogy jó az Isten. Ez az igazi keresztyén hit ismeret, mert a hit, amint tanítja hitvallásunk “biztos ismeret és szívbeli bizodalom Az értelmi ismeretet, tudást, kitartó munkával szorgalmas tanulással sajátítjuk el. Az igeszerinti ismeretet is úgy lehet kia­lakítani, ha foglalkozunk az Isten Igéjével, olvassuk a Szentírást. Ezt a célt szolgálja a bibliaiskola, konfirmációi előkészítő, bib­liaóra. Ezért hangzik vasámapról-vasárnapra az Isten Igéje, mert Isten tanítani akarja az 0 gyermekeit az igazi ismeretre, arra, hogy milyen végtelen, határtalan az O szeretete. Nekünk Krisztust követő keresztyéneknek kötelességünk tisztelni gondviselő Istenünket. Keresni a vele való találkozást, hall­gatni szent üzenetét. így kaphatunk feleletet életünk kérdéseire, mert Isten valahányszor szól szent Igéje által, mindig megérezteti velünk az O nagy kegyelmét. Megláttatja csodálatos gondviselő szeretetét. Mi is tudjuk, hogy milyen nagy áldás igaz hittel szolgálni a “szentek közösségét”, vagyis az egyházat és ezzel egyidőben megértő szeretetben élni embertársainkkal. Ez a hívő ember hitis­meretéből megnyilvánuló keresztyéni magatartás. Az egyház, mint “reménység közössége” a gyülekezetben él és az Úr Igéjének ismeretében munkálkodik. Minden körülmény­ben és helyzetben Istenre figyel és engedelmesen hallgat szent Igéjére. A továbbiakban pedig a hitben élő lelkipásztor, gondnok, presbiter a gyülekezet hívő leikeivel együtt készséges örömmel követik Jézus Krisztust, és mint leki testvérek szeretettel szolgálnak egyházuk előrehaladásáért. A hívő ember tudja, érzi, hogy a próbatétel is javára van, mert reábízza életét a gondviselő Istenre. Úgy amint Jób cse­lekedett, hogy a szenvedésben is így szólt: “Tudom, az én Meg­váltóm él, és utoljára az én porom felett is megáll”. Mindezt Isten­től tanulhatjuk meg, ha megismertük az O szeretetét, amelyet Fiában adott nekünk. “Mert úgy szereti Isten a világot, hogy az O egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyen ”. Ha lélekkel átérzem és hiszem, hogy a halál he­lyett az élet vár rám, akkor minden körülményekben szeretem az Istent, mert értem is nagy áldozatot hozott. Nem hiába tanított erre az Úr Jézus Krisztus, hogy “szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd felebarátodat, mint magadat, mert e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták". Ettől függ az életünk, üdvösségünk. Mert az igazi szeretet hűség, áldozatkészség, amit tanúsítunk Isten és embertársaink iránt. Mindez pedig úgy lesz állandó lélekből fakadó megnyilvánulása életünknek, folytatás a 3. oldalon TEGNAPUNK - visszahozhatatlanul múlttá változott. HOLNAPUNK - napról-napra előttünk szalad, akár a délibáb. MA - egyetlen kincsünk, lehetőségünk, Istenadta alkalmunk a jóra. Használjuk okosan, mielőtt tegnappá változva ez is eltűnik. Wass Albert Az Amerikai Magyar Református Egyház nevében hálásan köszönjük a gyülekezeteknek, amelyek befizették a 2006. évi megrendelésüket a "Magyar Egyház-Magyar Church" megjelenéséhez. On behalf of the Hungarian Reformed Church in America we would like to thank the congregations for sending the year 2006 dues in time which made publishing the "Magyar Egyház - Magyar Church", possible: *Eastem Classis Bethlehem,PA $100.- Poughkeepsie, NY $150- Rochester,NY $30.- Roebling.NJ $234- Staten Island,NY $100.­*Central Classis *Westem Classis $300.- Ontario,CA $250.- San Diego, CA $50.- San Francisco,CA $50.-MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2006. VOL. 85, NO. 1 ISSN 0360-5760 EDITOR IN CHIEF The Rt. Rev. Andor Demeter, Bishop 3921 W. Christy Dr. Phoenix, AZ 85029 EDITOR Rev. Bálint Nagy 7S1 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA 90005 CO-EDITOR AND BUSINESS MANAGER The Rt. Rev. Sándor Szabó, General Secretary - Dean 1053 East Sixth Street #32. Ontario, CA 91764 EDITORIAL BOARD Rev. Árpád Drótos 229 East 82nd Street, New York, NY 10028 Rev. Lajos Fábián 7872 Jasper Ct. Vancouver, BC VSP 3S9, Canada Very Rev. Ferenc Varga, Dean 73432 Stacey Dr. Brownstown, MI 48183 OFFICE OF PRINTING "AD PRINT" INC. 4002 N.36th Ave. Phoenix, AZ 85019 YEARLY SUBSCRIPTION: Group $5.00 Personal $6.00 MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH is published quarterly (March, June, September, and December) by THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA and printed at AD-PRINT, Inc. in Phoenix,AZ. Address manuscripts and editorial correspondents to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 751 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA 90005; Tel: (323) 930-0807, E-mail: balint.nagy@worldnet.att.net Address all subscription orders, renewals, payments, and change of address notifications to MAGYAR EGYHÁZ - MAGYAR CHURCH, 1053 East Sixth Street, #32 Ontario, CA 91764 Tel: (909) 981-9601, E-mail: revsand@aol.com or revszabo@gmail.com

Next

/
Thumbnails
Contents