Magyar Egyház, 1962 (41. évfolyam, 2-12. szám)

1962-02-01 / 2. szám

r XLI. évfolyam 2. szám OFFICIAL ORGAN OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA 1962. február A child looks at the symbol of modern science. From the World Council of Churches Third Assembly study booklet “Jesus Christ, the Light of the World” which has now been published in Hungarian. Egy gyermek a modern tudo­mány jelképét nézi. Az Egyházak Világtanácsa harmadik nagygyű­lésével kapcsolatban készült ta­nulmányi füzetből. A füzet, mely­nek cime “Jézus Krisztus, a világ világossága”, most magyarul is megjelent. SEND FORM 3579 TO CIRCULATION DEPARTMENT 25 Winant PL, Charleston, S. I. 9, N. Y.

Next

/
Thumbnails
Contents